Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Nowy cennik wywozu nieczystości ciekłych! Czytaj więcej
Informujemy, iż od dnia 01.04.2017 r. zmianie ulega cennik usług asenizacyjnych. Aktualny cennik mogą Państwo zobaczyć tutaj.
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

Usługi kanalizacyjne i asenizacyjne

Kluczowym elementem działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova jest eksploatacja obiektów wodno-kanalizacyjnych oraz świadczenie kompleksowych usług kanalizacyjnych i asenizacyjnych.

W ramach eksploatacji obiektów wodno-kanalizacyjnych zajmujemy się nadzorem technicznym oraz serwisem przepompowni i oczyszczalni ścieków. Nasz zespół ekip serwisowych i technologów służy Państwu pomocą całą dobę, siedem dni w tygodniu. Ponad to świadczymy również usługi czyszczenia kanalizacji o dowolnej średnicy, czyścimy również przepompownie ścieków i osadniki. Realizujemy także monitoring kanalizacji dowolnych średnic przy użyciu profesjonalnych kamer, w celu lokalizacji przecieków oraz zatorów sieci kanalizacyjnych. Dysponujemy również sprzętem pozwalającym na wycinanie korzeni z kanałów.

Czyszczenie separatorów i wywóz szamba

Klientom działającym w branży gastronomicznej – restauracjom, hotelom, czy stołówkom oferujemy usługi czyszczenia separatorów tłuszczu, a zarządcom placów, parkingów, warsztatów itp. serwis separatorów substancji ropopochodnych. Głównym zakresem naszej działalności jest wywóz nieczystości płynnych. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych (wywóz szamba), jak i zakłady produkcyjne (wywóz ścieków przemysłowych). Duży i nowoczesny park maszynowy pozwala na wywóz szamba dowolnej wielkości.

Nasza specjalizacja to przede wszystkim:

  • Ścieki z szamb przydomowych
  • Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Ścieki z zakładów produkcyjnych
  • Osady i inne odpady ciekłe
  • Konserwacja obiektów wodno-kanalizacyjnych
  • Czyszczenie kanalizacji
  • Analizy laboratoryjne
  • Ścieki z zakładów produkcyjnych
Aktualności
13Kwiecień 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedsiębiorstwo Gospodarki  Wodno- Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić,  w związku z projektem, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  (RPO WM 2014-2020), pt. tytułem: „Minimalizacja ilości i uciążliwości zapachowej odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków w wyniku zastosowania prasy pierścieniowej, ozonowania oraz mikroorganizmów probiotycznych”, rozstrzygnięcie konkursu ofert, upublicznionego w dniu 28 marca 2017 roku. W załączeniu zawiadomienia o wyborze ofert na poszczególne zapytania ofertowe. […]

Czytaj więcej
06Kwiecień 2017

Nowa oczyszczalnia ścieków w naszych rękach!

Od niedawna przejęliśmy w eksploatację oczyszczalnię ścieków ośrodka opiekuńczego pod Warszawą. Jest to już kolejny obiekt, jaki w ostatnich latach wszedł pod naszą opiekę. Klient zdecydował się zawrzeć z nami umowę długoterminową na co najmniej 5 lat. Przez ten okres musimy wykonać szereg prac remontowych oraz jak najszybciej doprowadzić oczyszczalnię do właściwej pracy. Jako eksploatator ponosimy właściwie wszelkie koszty funkcjonowania oczyszczalni w tym: badania ścieków, nadzór […]

Czytaj więcej
Wszystkie wpisy