Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Usługi wywozu nieczystości płynnych

Zachęcamy Państwa do zapoznania się w pełną ofertą usług asenizacyjnych firmy Gea-Nova. Oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z wywozem nieczystości płynnych. Wywozimy wody ze zbiorników deszczowych, zajmujemy się wywozem szamba i osadów przydomowych oczyszczalni ścieków. Zajmujemy się również obsługą asenizacyjną zakładów produkcyjnych oferując wywóz ścieków przemysłowych. Dysponujemy rozbudowaną flotą profesjonalnego sprzętu do opróżniania szamba, dzięki czemu wszystkie prace wykonujemy, w krótkim czasie od przyjęcia zlecenia, z troską o środowisko naturalne.

 

osady z oczyszczalni
ścieki z zakładów
odpady ciekłe
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy