Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Przy czyszczeniu dużych obiektów technologicznych na oczyszczalniach ścieków stosuje się przenośne prasy taśmowe lub wirówki celem odsączenia wydobytych osadów i zredukowania ich objętości, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów transportu i utylizacji. Metoda ta polega na opuszczeniu pompy zatapialnej na dno czyszczonego zbiornika i przepompowywaniu szlamów do stacji odwadniania która z kolei odsącza zgromadzoną w osadach wodę. Przy odpowiednio dobranych wydajnościowo urządzeniach z reguły udaje się uzyskać finalne uwodnienie osadu zbliżone do osadów odwadnianych na urządzeniach stacjonarnych – czyli pozwalających na transport w kontenerach.

Często jednak przenośne stacje odwadniania nie radzą sobie z zanieczyszczeniami mechanicznymi zgromadzonymi w osadach np. włókninami, kamieniami, piaskiem, c itp. Przy takim składzie osadów niepożądane zanieczyszczenia mogą blokować taśmy lub filtry powodując zatrzymanie prac/wirówek lub zbyt mały stopień odwodnienia osadu.

Alternatywą dla tego rodzaju czyszczenia jest użycie pojazdów ssąco płuczących mogących wypompować praktycznie każdy rodzaj osadu i zrzucić w dowolne miejsce.

W ostatnim czasie dla jednego z naszych klientów w południowej Polsce wykonywaliśmy czyszczenie osadnika Imhoffa. Osadnik był bardzo mocno zanieczyszczony osadami dennymi i kożuchem tłuszczowym. Dzięki wykorzystaniu poletek osadowych na terenie oczyszczalni wydobyte odpady można było z powodzeniem rozładować do odsączenia. Przy czyszczeniu wykorzystaliśmy nasze najnowsze pojazdy ssąco-płuczące. W ciągu 3,5 dnia roboczego wypompowaliśmy i rozładowaliśmy łącznie ok 500 m3 osadów. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z przeprowadzonych prac. 

 

 

Mając na uwadze satysfakcję klientów stale odnawiamy nasz park maszynowy. Jednym z ostatnich nabytków jest nowy pojazd do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody.

Pojazd posiada pompę próżniową w wysokiej wydajności rzędu 3110 m3/h oraz pompę wysokiego ciśnienia o wydajności 400 l/min.  

Samochód może zabrać do 10 m3 szlamów i osadów.

Zapraszamy do skorzystania z usług czyszczenia kanalizacji za pomocą nowoczesnego sprzętu!

  

W załączeniu życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

Prezentujemy zdjęcia nowego pojazdu do wielozadaniowego w pełnej krasie – gotowego do pracy! Pojazd przeznaczony jest głównie do czyszczenia separatorów tłuszczu i ropopochodnych w garażach podziemnych (wysokość do 2 m), ale dzięki dodatkowemu wyposażeniu może również czyścić kanalizację i studzienki w trudno dostępnych miejscach!

Zachęcamy to skorzystania z usługi czyszczenia kanalizacji – przetestowania pojazdu mini WUKO. Więcej informacji: dział sprzedaży tel. 22 733 01 41

Z przyjemnością informujemy, że już niebawem nasz park maszynowy wzbogaci się o nowy pojazd do czyszczenia separatorów i innych urządzeń w pomieszczeniach o wysokości 2m.

Już teraz można będzie zapoznać się tym pojazdem na targach WODKAN w Bydgoszczy – zapraszamy na stoisko firmy WODNICK Mirosław Szczepański.

Na stoisku spotkacie też Państwo naszego przedstawiciela, który chętnie przedstawi pełną ofertę naszych usług.

 

W załączeniu przedstawiamy informacje o nowym projekcie badawczym.

Informacje o projekcie z UE

Przedsiębiorstwo Gospodarki  Wodno- Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić,  w związku z projektem, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  (RPO WM 2014-2020), pt. tytułem: „Minimalizacja ilości i uciążliwości zapachowej odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków w wyniku zastosowania prasy pierścieniowej, ozonowania oraz mikroorganizmów probiotycznych”, rozstrzygnięcie konkursu ofert, upublicznionego w dniu 28 marca 2017 roku.

W załączeniu zawiadomienia o wyborze ofert na poszczególne zapytania ofertowe.

Zawiadomienie dot. Zapytania Ofertowego nr 1

Zawiadomienie dot. Zapytania Ofertowego nr 2

Zawiadomienie dot. Zapytania Ofertowego nr 3

Zawiadomienie dot. Zapytania Ofertowego nr 4

Od niedawna przejęliśmy w eksploatację oczyszczalnię ścieków ośrodka opiekuńczego pod Warszawą. Jest to już kolejny obiekt, jaki w ostatnich latach wszedł pod naszą opiekę. Klient zdecydował się zawrzeć z nami umowę długoterminową na co najmniej 5 lat. Przez ten okres musimy wykonać szereg prac remontowych oraz jak najszybciej doprowadzić oczyszczalnię do właściwej pracy. Jako eksploatator ponosimy właściwie wszelkie koszty funkcjonowania oczyszczalni w tym: badania ścieków, nadzór technologiczny, serwis, naprawy, utylizacja odpadów i co ważne- zużycie mediów. Taka forma współpracy jest jak najbardziej możliwa – możemy ponosić właściwie wszystkie koszty eksploatacyjne obiektu poza kosztami opłat środowiskowych, które z przyczyn formalnych musi ponosić klient – wyliczenie tych opłat leży po naszej stronie. Zwalnia to klienta z jakichkolwiek trosk o obiekt.

Ponoszenie kosztów mediów motywuje nas do jak najszybszej optymalizacji pracy danego obiektu i wykonania wszelkich niezbędnych robót remontowych i usprawnień, tak aby media nie były  marnowane na pracę zużytych lub źle działających urządzeń.

oczyszczalnia

Informujemy, iż właśnie uruchomiliśmy nową stronę internetową, gdzie oprócz nowej atrakcyjniejszej szaty graficznej znajdziecie ułatwienia kontaktu z nami, m.in. formularz zamówienia usługi.

W zakładce „blog techniczny” będziemy pisać o ciekawostkach i nietypowych realizowanych przez nas usługach.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony,  w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uwag lub nieścisłości w treści prosimy o kontakt 22 733 01 41.

Przedsiębiorstwo Gospodarki  Wodno- Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić,  iż w związku z projektem, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-220), pt. tytułem: „Minimalizacja ilości i uciążliwości zapachowej odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków w wyniku zastosowania prasy pierścieniowej, ozonowania oraz mikroorganizmów probiotycznych.”, zaprasza do składania ofert.

Szczegóły w załączonych zapytaniach.

 

Zaproszenie do składania ofert – pobierz

Zapytanie Ofertowe nr 1 – pobierz

Zapytanie Ofertowe nr 2 – pobierz

Zapytanie Ofertowe nr 3 – pobierz

Zapytanie Ofertowe nr 4 – pobierz

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy