Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Nowa usługa w naszej ofercie!

 

Usługi zamiatarką

Od 1 kwietnia oferujemy naszym klientom usługę mechanicznego zamiatania powierzchni utwardzonych. Usługę dedykujemy głównie właścicielom placów magazynowych i przeładunkowych gdzie występuje częste zanieczyszczenie np. piachem lub błotem (np. betoniarnie, przesypownie kruszyw itp.) Nasz pojazd do mechanicznego zamiatania sprawdza się również przy czyszczeniu placów na oczyszczalniach ścieków które ulegają zanieczyszczeniu np. szlamem z osadów ściekowych. Zamiatarka którą dysponujemy posiada nowatorski system ssawy tylnej z dyszami czyszczącymi, która pozwala na skuteczne doczyszczenia końcowe utwardzonej powierzchni. Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży tel. 22 733 01 41 lub geanova@geanova.pl w celu uzyskania oferty.

 

Nasze usługi


Wywóz i utylizacja ścieków

Monitoring kanalizacji

Czyszczenie separatorów ropopochodnych

Czyszczenie separatorów tłuszczu

Czyszczenie kanalizacji

Nadzór technologiczny oczyszczalni

Analizy laboratoryjne

Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan

Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy