Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Zmiana zasad rozliczenia wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków! Czytaj więcej
Szanowni Państwo, informujemy, że od 1.09.2018 roku nastąpi zmiana zasad rozliczenia wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków (tzw. szamba ekologicznego). Cena usługi będzie ustalana indywidualnie przez pracownika działu sprzedaży. Tym samym z cennika usług asenizacyjnych wyłączone zostaną usługi wywozu osadów z oczyszczalni przydomowych. W celu uzyskania informacji o cenie tych usług prosimy o kontakt z działem sprzedaży: tel. 22 722 90 05 w. 209
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

Usługi kanalizacyjne i asenizacyjne

Kluczowym elementem działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova jest eksploatacja obiektów wodno-kanalizacyjnych oraz usługi kanalizacyjne, asenizacyjne i wuko.

W ramach eksploatacji obiektów wodno-kanalizacyjnych zajmujemy się nadzorem technicznym i przeprowadzamy serwis przepompowni oraz oczyszczalni ścieków. Nasz zespół ekip serwisowych i technologów służy Państwu pomocą całą dobę, siedem dni w tygodniu. Jedną z naszych specjalności stanowi czyszczenie kanalizacji o dowolnej średnicy. Oferujemy też czyszczenie osadników i przepompowni. Ponadto realizujemy monitoring kanalizacji dowolnych średnic przy użyciu profesjonalnych kamer. Inspekcja kanalizacji pomaga w lokalizacji przecieków oraz zatorów sieci kanalizacyjnych, w celu ich likwidacji lub udrożnienia. Dysponujemy również sprzętem pozwalającym na wycinanie korzeni z kanałów.

Czyszczenie separatorów i wywóz szamba

Klientom działającym w branży gastronomicznej – restauracjom, hotelom, czy stołówkom oferujemy usługi czyszczenia separatorów tłuszczu, a zarządcom placów, parkingów, warsztatów itp. serwis separatorów substancji ropopochodnych. Głównym zakresem naszej działalności jest wywóz nieczystości płynnych. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych (wywóz szamba), jak i zakłady produkcyjne (wywóz ścieków przemysłowych). Duży i nowoczesny park maszynowy pozwala na wywóz szamba dowolnej wielkości.

Nasza specjalizacja to przede wszystkim:

  • Ścieki z szamb przydomowych
  • Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Ścieki z zakładów produkcyjnych
  • Osady i inne odpady ciekłe
  • Konserwacja obiektów wodno-kanalizacyjnych
  • Czyszczenie kanalizacji
  • Analizy laboratoryjne
  • Ścieki z zakładów produkcyjnych
Aktualności
19Kwiecień 2019

Życzenia Wielkanocne Zespołu GEA-NOVA

Czytaj więcej
02Kwiecień 2019

Nowa usługa w naszej ofercie!

Od 1 kwietnia oferujemy naszym klientom usługę mechanicznego zamiatania powierzchni utwardzonych. Usługę dedykujemy głównie właścicielom placów magazynowych i przeładunkowych gdzie występuje częste zanieczyszczenie np. piachem lub błotem (np. betoniarnie, przesypownie kruszyw itp.) Nasz pojazd do mechanicznego zamiatania sprawdza się również przy czyszczeniu placów na oczyszczalniach ścieków które ulegają zanieczyszczeniu np. szlamem z osadów ściekowych. Zamiatarka którą dysponujemy posiada nowatorski system ssawy tylnej z dyszami czyszczącymi, […]

Czytaj więcej
Wszystkie wpisy