Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych

Cena: ustalana jest indywidualne w zależności od złożoności i wielkości zadania; jesteśmy w stanie zaoferować najlepsze ceny na rynku.

Obszar: woj. mazowieckie/Polska

Sprzęt: specjalistyczne, niskie (do 2m) samochody serwisowe z bogatym wyposażeniem, samochody ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, samochody asenizacyjne

Posiadamy duże doświadczenie w czyszczeniu separatorów. Odbiór szlamów zaolejonych i mieszanin wodno-olejowych powstających podczas czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych wykonujemy z troską o środowisko naturalne, wykorzystując do tego specjalistyczny sprzęt.

Dysponujemy m.in. pojazdami asenizacyjnymi o wysokości poniżej 2 metrów.

Wystawiamy protokoły  odbioru odpadu o kodzie 19 08 09 i 13 05 08*.

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

tel. 22 733 01 41 w. 209 lub email: geanova@geanova.pl

kom. 663 206 228  lub email: sebastian.lasica@geanova.pl

czyszczenie separatorów
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy