Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Czyszczenie separatorów

Poszukują Państwo firmy świadczącej usługi czyszczenia separatorów? Zapraszamy do współpracy! Realizujemy zlecenia dla osób indywidualnych i firm znajdujących się w Warszawie i w jej okolicach. Separatory to elementy odpowiedzialne za oddzielanie od ścieków różnego rodzaju nieczystości, np. substancji ropopochodnych. Z tego względu należy stale monitorować ich przepustowość. Regularne i dokładnie czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych zapewnia sprawność ich działania, a także zapobiega awariom i powstawaniu zanieczyszczeń. Ponadto przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Czyszczenie osadników

Realizujemy zlecenia na czyszczenie osadników w separatorach. Zajmujemy się asenizacją szlamów zgromadzonych w osadnikach, także tych zamontowanych przed separatorami. Zapewniamy również sprawdzenie poprawności działania układu oraz dokonanie wymaganych wpisów serwisowych. Dzięki regularnego korzystaniu z usług czyszczenia osadników i separatorów można zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii, przepełnienia separatora, a także zmniejszyć koszty ich utrzymania. Ponadto utrzymanie ich w prawidłowym stanie przyczynia się do ochrony środowiska, ponieważ istnieje mniejsze prawdopodobieństwo dojścia do zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Mamy duże doświadczenie w czyszczeniu separatorów. Odbiór szlamów zaolejonych i mieszanin wodno-olejowych powstających podczas czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych wykonujemy z troską o środowisko naturalne, wykorzystując do tego specjalistyczny sprzęt. Dysponujemy m.in. pojazdami asenizacyjnymi o wysokości poniżej 2 metrów.

Cena: ustalana jest indywidualne w zależności od złożoności i wielkości zadania; jesteśmy w stanie zaoferować najlepsze ceny na rynku.

Obszar: woj. mazowieckie/Polska

Sprzęt: specjalistyczne, niskie (do 2m) samochody serwisowe z bogatym wyposażeniem, samochody ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, samochody asenizacyjne

Wystawiamy protokoły  odbioru odpadu o kodzie 19 08 09 i 13 05 08*.

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

kom. 693 860 142 lub email: maciej.wojciechowski@geanova.pl

kom. 693 860 057 lub email: lukasz.stuchala@geanova.pl

kom. 663 206 228 lub email: rafal.chudzik@geanova.pl

 

 

czyszczenie separatorów
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy