Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Wywóz nieczystości płynnych

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą usług asenizacyjnych świadczonych przez firmę Gea-Nova. Dysponujemy  wachlarzem usług obejmujących szeroko pojęty wywóz nieczystości płynnych. W zakres naszych działań wchodzi m.in. opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Wywozimy wody ze zbiorników deszczowych, zajmujemy się wywozem szamba i osadów przydomowych oczyszczalni ścieków. Zajmujemy się również obsługą asenizacyjną zakładów produkcyjnych oferując wywóz ścieków przemysłowych. Dysponujemy rozbudowaną flotą profesjonalnego sprzętu do opróżniania szamba, dzięki czemu wywóz płynnych odpadów wykonujemy w krótkim czasie od przyjęcia zlecenia, z troską o środowisko naturalne. Zachęcamy więc do skorzystania z naszej pomocy w zakresie wybierania szamba oraz wywozu nieczystości.

 

Ścieki z szamb przydomowych
osady z oczyszczalni
ścieki z zakładów
odpady ciekłe
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy