Prace specjalistyczne na oczyszczalniach

Podejmujemy się również wykonywania innych nietypowych zleceń, które realizujemy w oparciu o potencjał techniczny i technologiczny naszego przedsiębiorstwa.

Najważniejsze tego typu zadania to:

  1. Czyszczenia zbiorników i obiektów technologicznych

Przykładem takiego wykonanego zadania jest oczyszczenie starych osadników o objętości 1600 m3 z zalegającego osadu. Zadanie zostało wykonane w ciągu miesiąca. Osad usunięto i na miejscu odwodniono, a następnie wywieziono do unieszkodliwienia. Osady wybierano przy pomocy koparek oraz samochodów ciśnieniowych i asenizacyjnych.

  1. Czyszczenie komory tlenowej z wymianą systemu napowietrzania oraz zabezpieczeniem ścian komory powłoką ochronną

W ramach tej usługi wywieziono kilkaset metrów sześciennych uwodnionych osadów ściekowych oraz zabezpieczono ściany komory o powierzchni przeszło 800 m2

  1. Wymiana kompletnej armatury przepompowni ścieków

W ramach usługi dokonano doboru i zakupu  nowych pomp zatapialnych, wycięto starą armaturę, pompy, prowadnice i przepływomierz ścieków, zamontowano nowe urządzenia: rurociąg tłoczny ze stali kwasoodpornej, zawór zwrotny, zasuwa, prowadnice, łańcuchy oraz przepływomierz armatura została na nowo zwymiarowana. Dokonano podłączenia elektrycznego urządzeń i adaptację istniejącego sterowania

  1. Instalacja grawitacyjnego przepływomierza ścieków

W ramach robót wykonano na istniejącym przyłączu: 2 nowe studnie w tym studnię przepływomierza DN1500 studnie rewizyjną DN1200, zainstalowano grawitacyjny przepływomierz ścieków surowych oraz szafę sterowniczą

  1. Rozruch oczyszczalni ścieków

Wykonaliśmy rozruch oczyszczalni nowobudowanej oczyszczalni ścieków6. o przepustowości 360 m3/d. W chwili rozruchu ilość ścieków dopływających do oczyszczalni wahała się w granicach 20 -30 m3/d. Mimo ponad 10 krotnie mniejszego od planowanego przepływu ścieków uruchomiliśmy oczyszczalnię – rozruch zakończył się powodzeniem!

To tylko kilka przykładów usług spośród wielu które wykonaliśmy.

 

Więcej informacji:
Dział Sprzedaży tel. 22 733 01 41 lub email geanova@geanova.pl.
kom. 693 860 142 email: maciej.wojciechowski@geanova.pl

specjalistyczne prace na obiektach
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy