Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Prace specjalistyczne na oczyszczalniach

Podejmujemy się również wykonywania innych nietypowych zleceń, które realizujemy w oparciu o potencjał techniczny i technologiczny naszego przedsiębiorstwa.

Najważniejsze tego typu zadania to:

  1. Czyszczenia zbiorników i obiektów technologicznych

Przykładem takiego wykonanego zadania jest oczyszczenie starych osadników o objętości 1600 m3 z zalegającego osadu. Zadanie zostało wykonane w ciągu miesiąca. Osad usunięto i na miejscu odwodniono, a następnie wywieziono do unieszkodliwienia. Osady wybierano przy pomocy koparek oraz samochodów ciśnieniowych i asenizacyjnych.

  1. Czyszczenie komory tlenowej z wymianą systemu napowietrzania oraz zabezpieczeniem ścian komory powłoką ochronną

W ramach tej usługi wywieziono kilkaset metrów sześciennych uwodnionych osadów ściekowych oraz zabezpieczono ściany komory o powierzchni przeszło 800 m2

  1. Wymiana kompletnej armatury przepompowni ścieków

W ramach usługi dokonano doboru i zakupu  nowych pomp zatapialnych, wycięto starą armaturę, pompy, prowadnice i przepływomierz ścieków, zamontowano nowe urządzenia: rurociąg tłoczny ze stali kwasoodpornej, zawór zwrotny, zasuwa, prowadnice, łańcuchy oraz przepływomierz armatura została na nowo zwymiarowana. Dokonano podłączenia elektrycznego urządzeń i adaptację istniejącego sterowania

  1. Instalacja grawitacyjnego przepływomierza ścieków

W ramach robót wykonano na istniejącym przyłączu: 2 nowe studnie w tym studnię przepływomierza DN1500 studnie rewizyjną DN1200, zainstalowano grawitacyjny przepływomierz ścieków surowych oraz szafę sterowniczą

  1. Rozruch oczyszczalni ścieków

Wykonaliśmy rozruch oczyszczalni nowobudowanej oczyszczalni ścieków6. o przepustowości 360 m3/d. W chwili rozruchu ilość ścieków dopływających do oczyszczalni wahała się w granicach 20 -30 m3/d. Mimo ponad 10 krotnie mniejszego od planowanego przepływu ścieków uruchomiliśmy oczyszczalnię – rozruch zakończył się powodzeniem!

To tylko kilka przykładów usług spośród wielu które wykonaliśmy.

 

Więcej informacji:

kom. 693 860 057 lub email: lukasz.stuchala@geanova.pl

kom. 663 206 228 lub email: rafal.chudzik@geanova.pl

kom. 693 860 142 lub email: maciej.wojciechowski@geanova.pl

specjalistyczne prace na obiektach
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy