Czyszczenie separatorów – sprzęt

Pojazd specjalistyczny do czyszczenia separatorów

Samochód na podwoziu Mitsubishi Canter przeznaczony do obsługi separatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych.
Wysokość do 2 m pozwala wjazd do większości garaży podziemnych. Pojemność beczki asenizacyjnej 2 m3.

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy