Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Sprzęt do czyszczenia separatorów

Pojazd specjalistyczny do czyszczenia separatorów

Gea-Nova podczas wykonywanie swoich usług wykorzystuje tylko profesjonalny, wysokiej jakości sprzęt. Poniżej informacje dotyczące posiadanych przez nas pojazdów:

Samochód na podwoziu NISSAN CABSTAR przeznaczony do czyszczenia separatorów tłuszczu oraz obsługi separatorów substancji ropopochodnych.

Wysokość do 2 m pozwala wjazd do większości garaży podziemnych. Pojemność beczki asenizacyjnej 1,8 m3.

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

tel. 22 733 01 41 w. 209 lub email: geanova@geanova.pl

kom. 663 206 228 lub email: rafal.chudzik@geanova.pl

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy