Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Monitoring i inspekcja kanalizacji zewnętrznej

Kamerowanie kanalizacji

Monitoring i inspekcja kanalizacji podlegają wycenie w zależności od złożoności i wielkości zadania. W przypadku mniejszych ilości (do 200 mb) preferujemy rozliczenie według stawek godzinowych i dojazdu. Dla większych zleceń proponujemy upusty stawek godzinowych lub wycenę ryczałtową. W zależności od wielkości zadania upusty mogą sięgnąć nawet 50%. Nie zajmujemy się inspekcją instalacji wewnątrz budynków.

Obszar: cały kraj ze szczególnym uwzględnieniem woj. mazowieckiego i województw sąsiednich.

Sprzęt: systemy modułowe, w tym zabudowane na pojeździe specjalistycznym, kamery kompaktowe na bębnie kablowym, zakres średnic 100-800 mm – (więcej o sprzęcie do monitoringu kanalizacji)

Kamerowanie kanalizacji wykonuje się w dwóch przypadkach:

1. Odbiorowych nowej kanalizacji – kontrola prawidłowości wykonania rurociągów przyłączy i studzienek: spad podłużny, połączenia, ewentualne uszkodzenia rury, zgodność z projektem.

2. Eksploatacyjnych istniejącej sieci – kontrola stanu technicznego, kamerowanie kanału po wyczyszczeniu,  sprawdzenie występowania nielegalnych przyłączy czy źródeł zatorów, kontrola przebiegu kanału względem dokumentacji lub w przypadku jej braku schematyczne nakreślenie przebiegu trasy na plan.

Inspekcja kanalizacji stanowi podstawę opracowania raportu, zawierającego wykres spadków i opis przebiegu monitoringu z adnotacjami na temat ewentualnych nieprawidłowości. Raport ten jest przekazywany do klienta w formie elektronicznej i papierowej. Przy płatności gotówkowej istnieje możliwość wygenerowania raportu i nagrania na nośnik w miejscu inspekcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów związanych z funkcjonowaniem kanalizacji tj. cofanie się ścieków, nieprzyjemne zapachy, zapadnięcie się gruntu na trasie inspekcja kanalizacji w większości przypadków lokalizuje ich przyczynę i pozwala na określenie najtańszego i najszybszego sposobu jego usunięcia.

Jako doświadczony zespół eksploatujący kilkadziesiąt kilometrów sieci kanalizacyjnych zachęcamy do korzystania z usługi inspekcji i kamerowania kanalizacji w ramach bieżących konserwacji. Dzięki regularnym, profilaktycznym inspekcjom sieci da się w porę zlokalizować uszkodzenia, których zaniedbanie w dłuższej perspektywie może być bardzo kosztowne!

Zachęcamy do kontaktu! Pomożemy i doradzimy!

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

kom. 693 860 057 lub email: lukasz.stuchala@geanova.pl

kom. 663 206 228 lub email: rafal.chudzik@geanova.pl

kom. 693 860 142 lub email: maciej.wojciechowski@geanova.pl

 

monitoring kanalizacji
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy