Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Kontakt

Całodobowe telefony alarmowe po godzinach pracy biura, w nocy i w dni świąteczne:

kontakt w sprawie awarii na eksploatowanych
przez nas obiektach (np. przepompowniach, sieciach kanalizacyjnych)
 697 229 002
alarmowe czyszczenie kanalizacji i separatorów*  697 229 004
alarmowy wywóz nieczystości płynnych
(koszt wg cennika + opłata dodatkowa 150 zł brutto, płatność gotówką jeśli nie masz z nami umowy)
 697 229 005

*usługa alarmowa wykonywana jest tylko dużymi pojazdami ciężarowymi. Czyszczenie separatorów w parkingach podziemnych lub obiektach o ograniczonym dostępie wykonywana jest tylko w normalnym trybie (dni powszednie godz 7:00 – 16:00)

 

Więcej informacji na temat funkcjonowania telefonów alarmowych i kosztów usług ekspresowych.

Zamawianie wywozu nieczystości ciekłych:  22 722 90 05
 722 229 005
szambo@wywozimy.pl
 
Dział sprzedaży:  22 733 01 41 w. 209 geanova@geanova.pl
czyszczenie separatorów, wywóz ścieków,
osadów i   odpadów płynnych
 663 206 228  
czyszczenie i monitoring kanalizacji  693 860 057 paula.lutomska@geanova.pl
eksploatacja obiektów wod – kan, badania ścieków  693 860 142 maciej.wojciechowski@geanova.pl

Dział eksploatacji:

rozliczenia i faktury sprzedaży  22 733 01 41 w. 207; 217 faktury@geanova.pl
eksploatowane obiekty wod – kan  22 733 01 41 w. 202  
gospodarka odpadami  22 733 01 41 w. 217 odpady@geanova.pl


Dział Kadr i płac

płatności i rozliczenia z kontrahentami (zakupy)  22 733 01 41 w. 211 aneta.stepien@geanova.pl
 
Laboratorium  22 733 01 41 w. 215 laboratorium@geanova.pl
 
Faks faks. 22 733 01 11
faks. 22 733 01 41 w. 206
 


Adres korespondencyjny:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o.
GEA-NOVA, Oczyszczalnia w Józefowie
ul. Leśna 1, Józefów
05-860 Płochocin

Dane do faktury:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o.
ul. Leśna 1, Józefów
05-860 Płochocin
NIP 529 000 90 57

Nr konta:

PKO BP S.A. IX o/Warszawa 63 1020 1097 0000 7802 0001 7574

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy