Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Do pobrania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przygotowaliśmy gotowe do pobrania cenniki i wzory umów na wybrane usługi z oferty firmy Gea-Nova. Wykonujemy szereg prac związanych z zarządzaniem i konserwacją oczyszczalni ścieków, świadczymy profesjonalne usługi asenizacyjne (wywóz szamba i innych nieczystości płynnych oraz osadów) oraz kanalizacyjne (czyszczenie i monitoring kanalizacji). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszych usług oraz podjęcia współpracy z naszą firmą.

 

PDF Umowa na wywóz nieczystości płynnych z szamb przydomowych – klienci indywidualni
PDF Umowa na wywóz nieczystości płynnych z szamb przydomowych – firmy
PDF Umowa na wywóz ścieków z oczyszczalni przydomowych; 2023
PDF Umowa na czyszczenie/ przegląd separatora substancji tłuszczu – firmy
PDF Umowa na wywóz ścieków przemysłowych z przedsiębiorstw produkcyjnych – firmy
PDF Cennik wywozu nieczystości płynnych (ścieki z szamb przydomowych)
PDF Cennik wywozu ścieków z oczyszczalni przydomowych

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy