Do pobrania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przygotowaliśmy gotowe do pobrania wzory umów na wybrane usługi z oferty firmy Gea-Nova. Wykonujemy szereg prac związanych z zarządzaniem i konserwacją oczyszczalni ścieków, świadczymy profesjonalne usługi asenizacyjne (wywóz szamba i innych nieczystości płynnych oraz osadów) oraz kanalizacyjne (czyszczenie i monitoring kanalizacji). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszych usług oraz podjęcia współpracy z naszą firmą.

 

PDF Umowa na wywóz nieczystości płynnych z szamb przydomowych – klienci indywidualni
PDF Umowa na wywóz nieczystości płynnych z szamb przydomowych – firmy
PDF Ścieki z oczyszczalni przydomowych; 2023
   
PDF Umowa na czyszczenie/ przegląd separatora substancji tłuszczu – firmy
PDF Umowa na wywóz ścieków przemysłowych z przedsiębiorstw produkcyjnych – firmy

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy