Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Analizy laboratoryjne

Cena: zależy od zakresu badań, częstotliwości ich wykonywania oraz sposobu pobrania i dostarczenia próbek.

Obszar: woj. mazowieckie

Sprzęt: doskonale wyposażone, własne laboratorium wodno-ściekowe na oczyszczalni w Józefowie k/Błonia; przenośny sampler pozwalający na pobranie próbek średniodobowych.

Prowadzimy kontrole laboratoryjne procesów uzdatniania wody, procesów oczyszczania ścieków oraz procesu przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych.

Próbki wody i ścieków mogą być również dostarczane do laboratorium mieszczącego się na oczyszczalni ścieków w Józefowie k/Błonia – ul. Leśna 1.

W sprawie ilości jakie należy dostarczyć prosimy o kontakt:
tel. 22 722 52 31 lub laboratorium@geanova.pl

Więcej informacji:

kom. 693 860 142 lub email: maciej.wojciechowski@geanova.pl

kom. 663 206 228 lub email: rafal.chudzik@geanova.pl

kom. 693 860 057 lub email: lukasz.stuchala@geanova.pl

 

analizy laboratoryjne
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy