Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Sprzęt do monitoringu kanalizacji

W skład wykorzystywanego przez zespół GEA-NOVA sprzętu do monitoringu kanalizacji składają się systemy wideo inspekcji kanalizacji przeznaczone do kontroli drożności i uszkodzeń rur o przekroju 160 – 1200 mm na kanalizacji zewnętrzej. Pozwalają one na szybkie wykrycie i rejestrację obrazów przeszkód, zatorów, pęknięć oraz innych uszkodzeń powstałych w przewodach kanalizacyjnych. Budowa urządzeń umożliwia użycie w warunkach całkowitego zalania wodą oraz przy przemieszczeniu wzajemnym rur (pionowym i poziomym). Systemy opracowania raportów pozwalają na nakładanie na zapisywany i wyświetlany na monitorze obraz, opisów pozwalających na szybką identyfikację badanego obszaru wraz z jednoczesnym zapisem odległości (metry) przebytej przez sondę oraz procentowe nachylenie monitorowanego kanału. Archiwizacja wykonanej inspekcji kanalizacji realizowana jest na dysku HD i płytach DVD, co znaczenie ułatwia ich przechowywanie i katalogowanie. Nie wykonujemy inspekcji telewizyjnych instalacji wewnątrz budynków.

 

bus

PRZENOŚNA KAMERA DO INSPEKCJI KANALIZACJI NA BĘBNIE KABLOWYM TYPU COMPACT

Dysponujemy kamerą z głowicą na bębnie kablowym przeznaczoną do monitoringu kanalizacji, a w szczególności niewielkich fragmentów sieci zewnętrznych o średnicach do DN200.

Cechą charakterystyczną systemu przenośnego typu Compact jest zespolenie całego systemu monitoringu w jedną całość. Elementy składowe systemu to: lekki kołowrót, na którym nawinięty jest elastyczny przewód zakończony kamerą z integralnie zabudowanym oświetleniem. Do kołowrotu przymocowany jest monitor, umożliwiający obserwowanie obrazu z monitorowanego kanału. Na obrazie podawane są również wskazania licznika przebadanych metrów, pozwalających na dokładne określenie położenia kamery w monitorowanym kanale. Podstawową zaletą systemu Compact jest jego mała masa i możliwość zasilania z akumulatora pojazdu serwisowego ekipy monitoringu. Zestaw ten może być przenoszony nawet na bardzo duże odległości w miejsca, gdzie dojazd samochodem inspekcyjnym byłby utrudniony, bądź wręcz niemożliwy.

nasz transport

 

PRZENOŚNY SYSTEM MODUŁOWY DO MONITORINGU KANALIZACJI RTE 70/800

Modułowy system przenośny do inspekcji kanalizacji ma odmienną budowę w stosunku do zestawu typu Compact. Główny moduł systemu przenośnego stanowi panel sterujący z zabudowanym monitorem oraz komputerem umieszczonym w przenośnym kontenerze, zabezpieczającym go przed wpływem warunków atmosferycznych lub uszkodzeniami mechanicznymi. Komputer współpracuje z przenośnym kołowrotem z kablem o długości 100 mb oraz kolorową kamerą z obrotową głowicą poruszająca się na wózku napędowym.

więcej o przenośnym systemie modułowym do monitoringu kanalizacji

kamera do monitoringu kanalizacji

SYSTEM MODUŁOWY DO INSPEKCJI KANALIZACJI ZABUDOWANY NA POJEŹDZIE SPECJALISTYCZNYM

Charakteryzujący się dużą mocą modułowy system HYTEC PIPE CRUISER zabudowany na pojeździe MERCEDES BENZ Sprinter jest przystosowany do długotrwałych inspekcji, dzięki umieszczeniu panelu sterującego wewnątrz klimatyzowanego i ogrzewanego pojazdu badawczego.

Monitoring kanalizacji za pomocą tego pojazdu może być wykonywany w każdych warunkach atmosferycznych i dla kanałów każdego typu (średnice 150 – 1200 mm) w otoczeniu szczególnie agresywnym, a kompleksowe wyposażenie pojazdu (drukarka, nagrywarka DVD) pozwala na natychmiastowe sporządzenie raportów z badań.

Zachęcamy do kontaktu! Pomożemy i doradzimy!

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

tel. 22 733 01 41 w. 209 lub email: geanova@geanova.pl

kom. 693 860 057 lub email: lukasz.stuchala@geanova.pl

monitoring kanalizacji
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy