Czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji stanowi ważną część naszej oferty usługowej. Cena zależy w głównej mierze od złożoności i wielkości zadania. W przypadku robót o mniejszym zakresie (do kilku godzin pracy) preferujemy rozliczenie według stawek godzinowych. Dla większych zleceń proponujemy upusty stawek cennikowych lub indywidualną wycenę (np. za 1 mb wyczyszczonego kanału, 1 szt. wyczyszczonej studzienki itp.) . W zależności od wielkości zadania upusty mogą sięgnąć nawet 50%.

Obszar: usługę czyszczenia kanalizacji świadczymy na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego i województw sąsiednich.

Sprzęt: Samochody ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody, urządzenia ciśnieniowe Karcher, sprężyny; w razie potrzeby również ciężki sprzęt: koparki, koparko-ładowarka, dźwig itd.

Nasze usługi:

1. Czyszczenie sieci kanalizacyjnej (rurociągów, studzienek, wpustów ulicznych, osadników)

2. Czyszczenie przepompowni ścieków (serwis przepompowni sanitarnych, deszczowych, przemysłowych)

3. Udrażnianie kanalizacji z zatorów

4.  Płukanie kanalizacji beczka asenizacyjną

Szeroko pojęte czyszczenie kanalizacji związane jest z usuwaniem z obiektów kanalizacyjnych odkładających się osadów. Proces depozycji osadów w przypadku kanałów i studzienek związany jest zazwyczaj z ich niewystarczającym spadkiem podłużnym, zbyt małą ilością lub nieprawidłowym składem płynących ścieków.

Nawet w prawidłowo skonstruowanej przepompowni będą odkładały się osady i inne zanieczyszczenia, co wynika z jej konstrukcji – zainstalowana w komorze pompa nie jest w stanie wyssać wszystkich zanieczyszczeń, a zwłaszcza piasków, tłuszczy, czy włóknin.

Jako doświadczony zespół, któremu powierzono utrzymanie w ruchu kilku sieci kanalizacyjnych o łącznej długości kilkudziesięciu kilometrów z wieloma przepompowniami zalecamy wykonywanie regularnego czyszczenia  rurociągów, studzienek i przepompowni ścieków. Nawet jeżeli z pozoru ścieki płyną w studzience nie oznacza to, że kanał jest w 100% czysty. Jeżeli jego przekrój jest ograniczony występującymi osadami może to w niedalekiej przyszłości spowodować utrudnienia przepływu dla większej ilości ścieków (np. podczas dużych opadów deszczu) lub zatrzymaniem stałych odpadów (włókniny, papiery itp.) skutkujące cofnięciem ścieków i ich wystąpieniem w najniższych punktach sieci. Profilaktyczne czyszczenie kanalizacji pozwala temu zapobiec!

Zalecamy czyszczenie kanalizacji przynajmniej raz w roku. W specyficznych przypadkach nawet dwa razy. Część zleceń czyszczenia kanalizacji realizujemy w ramach zadań eksploatacyjnych. W praktyce opłata jest wtedy rozłożona na miesięczne ryczałtowe raty.

Zachęcamy do kontaktu! Pomożemy i doradzimy!

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

tel. 22 733 01 41 w. 209 lub email: geanova@geanova.pl

kom. 693 860 057 

czyszczenie kanalizacji
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy