Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji stanowi ważną część naszej oferty usługowej. Cena zależy w głównej mierze od złożoności i wielkości zadania. W przypadku robót o mniejszym zakresie (do kilku godzin pracy) preferujemy rozliczenie według stawek godzinowych. Dla większych zleceń proponujemy upusty stawek cennikowych lub indywidualną wycenę (np. za 1 mb wyczyszczonego kanału, 1 szt. wyczyszczonej studzienki itp.). W zależności od wielkości zadania upusty mogą sięgnąć nawet 50%.

Obszar: usługę czyszczenia kanalizacji świadczymy na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego i województw sąsiednich.

Sprzęt: samochody ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody, wydajne pojazdy asenizacyjne; w razie potrzeby również ciężki sprzęt: koparki, koparko-ładowarka, dźwig itd.

Nasze usługi obejmują:

1. Czyszczenie sieci kanalizacyjnej (rurociągów, studzienek, wpustów ulicznych, osadników)

2. Czyszczenie przepompowni ścieków (serwis przepompowni sanitarnych, deszczowych, przemysłowych)

3. Udrażnianie kanalizacji z zatorów

4.  Płukanie kanalizacji beczką asenizacyjną

Na czym polega czyszczenie kanalizacji?

Szeroko pojęte czyszczenie kanalizacji związane jest z usuwaniem z obiektów kanalizacyjnych odkładających się osadów. Proces depozycji osadów w przypadku kanałów i studzienek spowodowany jest zazwyczaj ich niewystarczającym spadkiem podłużnym, zbyt małą ilością lub nieprawidłowym składem płynących ścieków. Nawet w prawidłowo skonstruowanej przepompowni będą odkładały się osady i inne zanieczyszczenia, co wynika z jej konstrukcji – zainstalowana w komorze pompa nie jest w stanie wyssać wszystkich zanieczyszczeń, a zwłaszcza piasków, tłuszczy czy włóknin.

Jako doświadczony zespół, któremu powierzono utrzymanie w ruchu kilku sieci kanalizacyjnych o łącznej długości kilkudziesięciu kilometrów z wieloma przepompowniami, zalecamy wykonywanie regularnego czyszczenia oraz udrażniania kanalizacji, rurociągów, studzienek i przepompowni ścieków. Nawet jeżeli z pozoru ścieki płyną w studzience, nie oznacza to, że kanał jest w 100% czysty. Jeżeli jego przekrój jest ograniczony występującymi osadami, może to w niedalekiej przyszłości spowodować utrudnienia przepływu dla większej ilości ścieków (np. podczas dużych opadów deszczu) lub zatrzymaniem stałych odpadów (włókniny, papiery itp.) skutkujące cofnięciem ścieków i ich wystąpieniem w najniższych punktach sieci. Tylko profilaktycznie wykonywane czyszczenie kanalizacji może temu skutecznie zapobiec, dlatego zachęcamy Państwa do regularnego wykonywania usługi.

Kanalizacja powinna być czyszczona przynajmniej raz w roku, a w niektórych przypadkach powinna być udrażniana nawet dwa razy w roku. Część zleceń czyszczenia kanalizacji realizujemy w ramach zadań eksploatacyjnych. W praktyce opłata jest wtedy rozłożona na miesięczne ryczałtowe raty. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i wymagania, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Zapewniamy fachowe doradztwo oraz wsparcie, dzięki czemu każdy Klient może liczyć na profesjonalną pomoc dotyczącą prawidłowego czyszczenia kanalizacji.

Zachęcamy do kontaktu! Pomożemy i doradzimy!

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

tel. 22 733 01 41 w. 209 lub email: geanova@geanova.pl
kom. 693 860 057 lub email: lukasz.stuchala@geanova.pl

czyszczenie kanalizacji
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy