Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Nadzór technologiczny oczyszczalni

Cena: zależy od złożoności i wielkości zadania.

Obszar: woj. mazowieckie/Polska

Sprzęt: sprzęt laboratoryjny, samochody serwisowe

Prowadzony przez nas nadzór technologiczny oczyszczalni ścieków obejmuje:

  • wykonywanie badań laboratoryjnych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym obiektu
  • udzielanie wskazówek technologicznych pozwalających na optymalizację pracy oczyszczalni ścieków tak pod względem kosztów jak i ochrony środowiska
  • sprawozdawczość (np. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego; wyliczanie opłat za odprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska).

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży

kom. 663 206 228 lub email: rafal.chudzik@geanova.pl

kom. 693 860 057 lub email: lukasz.stuchala@geanova.pl

kom. 693 860 142 lub email: maciej.wojciechowski@geanova.pl

 

nadzór technologiczny
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy