Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Czyszczenie separatorów tłuszczu

Cena: ustalana jest indywidualne w zależności od złożoności i wielkości zadania; jesteśmy w stanie zaoferować najlepsze ceny na rynku.

Obszar: woj. mazowieckie/Polska

Sprzęt: specjalistyczne, niskie (do 2m) samochody serwisowe z bogatym wyposażeniem, samochody ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, samochody asenizacyjne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA w ramach swojej działalności świadczy usługi oczyszczania – zapobiegających przedostawaniu się tłuszczów do kanalizacji z obiektów gastronomicznych oraz obiektów przetwórstwa mięsnego – separatorów tłuszczu. Usługi czyszczenia wykonujemy z najwyższą starannością i troską o środowisko, wykorzystując do pracy wyłącznie specjalistyczny sprzęt.

Posiadamy duże doświadczenie w czyszczeniu separatorów. Wyszkoleni pracownicy serwisowi, pracujący na specjalistycznym sprzęcie są w stanie sprawnie i szybko wyczyścić separator. Osady powstałe podczas czyszczenia odbieramy przystosowanymi do tego celu pojazdami.

Dysponujemy m.in. pojazdami asenizacyjnymi o wysokości poniżej 2 metrów.

Wystawiamy protokoły  odbioru odpadu o kodzie 19 08 09 i 13 05 08*.

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

kom. 693 860 142 lub email: maciej.wojciechowski@geanova.pl

kom. 663 206 228 lub email: rafal.chudzik@geanova.pl

kom. 693 860 057 lub email: lukasz.stuchala@geanova.pl

 

 

czyszczenie separatorów tłuszczu
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy