Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Zamów usługę

Osoba fizyczna Firma

  Nasze usługi
  Wywóz i utylizacja ścieków
  Monitoring kanalizacji
  Czyszczenie separatorów ropopochodnych
  Czyszczenie separatorów tłuszczu
  Czyszczenie kanalizacji
  Nadzór technologiczny oczyszczalni
  Analizy laboratoryjne
  Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
  Eksploatacja obiektów wod-kan

  geanova

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

  Wszystkie wpisy