Potencjał firmy

Najważniejsze ze środków trwałych, którymi dysponuje nasza firma to:

 • Oczyszczalnia ścieków w Józefowie k/Błonia ze stacją zlewną, 7 komorami fermentacyjnymi, 4 złożami biologicznymi, dwoma rowami napowietrzającymi, 7 osadnikami i stawami biologicznymi o powierzchni 12 ha.
 • Pojazdy mechaniczne:
  – 15 samochodów asenizacyjnych do przewozu wszelkiego rodzaju nieczystości płynnych innych jak niebezpieczne, w tym dwa ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji,
  – 3 samochody serwisowe,
  – 2 koparko-ładowarki,
  – koparka,
  – spychacz gąsienicowy,
  – dźwig
 • Laboratorium ściekowe. Nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone.

Więcej informacji:
Dział Sprzedaży: tel. 22 733 01 41 lub email: geanova@geanova.pl

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy