Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Potencjał firmy

Najważniejsze ze środków trwałych, którymi dysponuje nasza firma to:

 • Oczyszczalnia ścieków w Józefowie k/Błonia ze stacją zlewną, 7 komorami fermentacyjnymi, 4 złożami biologicznymi, dwoma rowami napowietrzającymi, 7 osadnikami i stawami biologicznymi o powierzchni 12 ha.
 • Pojazdy mechaniczne:
  – 15 samochodów asenizacyjnych do przewozu wszelkiego rodzaju nieczystości płynnych innych jak niebezpieczne, w tym dwa ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji,
  – 3 samochody serwisowe,
  – 2 koparko-ładowarki,
  – koparka,
  – spychacz gąsienicowy,
  – dźwig
 • Laboratorium ściekowe. Nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone.

Więcej informacji:
Dział Sprzedaży: tel. 22 733 01 41 lub email: geanova@geanova.pl

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy