Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Drodzy klienci!

Informujemy, iż w dniu 2 maja b.r. biuro Gea-Nova będzie nieczynne. W celu zamówienia usługi prosimy o kontakt na numery alarmowe podane w zakładce kontakt. W celu uzyskania oferty usługi prosimy o kontakt na numer komórkowy 693 860 142.

Pozdrawiamy,

Zespół Gea-Nova

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy