Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Informujemy, że w dniu 31.10.2022 r. biuro w Józefowie przy ul. Leśnej 1 będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od 2.11.2022 r. Jednocześnie przypominamy, że w przypadku chęci zamówienia usługi awaryjnej istnieje możliwość kontaktu z pracownikami korzystając z numerów alarmowych w zakładce kontakt.

Zespół Gea-Nova

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy