Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Całodobowe telefony alarmowe

Całodobowe telefony alarmowe aktywne są po godzinach pracy biura, w nocy i w dni świąteczne. Udostępnione są 3 oddzielne linie.

Awarie na eksploatowanych przez nas obiektach – kom. 69 722 90 02
Pod tym numerem prosimy zgłaszać awarie na eksploatowanych przez naszą firmę obiektach takich jak sieci wodociągowe, przepompownie, sieci kanalizacyjne. Telefon zostanie odebrany przez pracownika grupy serwisowej.

Alarmowe czyszczenie kanalizacji – kom. 69 722 90 04
Jeżeli zachodzi nagła potrzeba wyczyszczenia kanalizacji pod tym numerem możliwe jest połączenie z dyżurującym pracownikiem serwisu WUKO. Kierowca nie udziela informacji na temat cen. Bardzo prosimy o zapoznanie się z cennikiem przed zamówieniem usługi. Usługa musi być płatna gotówką. Cena to standardowy koszt usługi (dojazd za km + godziny pracy) powiększona o dopłatę w wysokości 150 zł brutto.

Alarmowy wywóz nieczystości płynnych – kom. 69 722 90 05
W razie konieczności natychmiastowego wywozu nieczystości płynnych zostaną Państwo połączeni bezpośrednio z dyżurującym kierowcą. Kierowca nie udziela informacji na temat cen. Bardzo prosimy o zapoznanie się z cennikiem przed zamówieniem usługi. Usługa może być płatna przelewem tylko jeśli będą Państwo w stanie pokazać kierowcy umowę z naszą firmą na wywóz nieczystości płynnych. Koszt usługi to standardowa cena z dnia powszedniego powiększona o kwotę 150 zł brutto. Kierowca ma prawo odmowy wykonania usługi jeżeli oznacza to wyjazd poza strefy objęte naszym standardowym cennikiem.

W przypadku braku połączenia, prosimy próbować ponownie.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy