Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Czyszczenie osadnika IMHOFFA

Przy czyszczeniu dużych obiektów technologicznych na oczyszczalniach ścieków stosuje się przenośne prasy taśmowe lub wirówki celem odsączenia wydobytych osadów i zredukowania ich objętości, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów transportu i utylizacji. Metoda ta polega na opuszczeniu pompy zatapialnej na dno czyszczonego zbiornika i przepompowywaniu szlamów do stacji odwadniania która z kolei odsącza zgromadzoną w osadach wodę. Przy odpowiednio dobranych wydajnościowo urządzeniach z reguły udaje się uzyskać finalne uwodnienie osadu zbliżone do osadów odwadnianych na urządzeniach stacjonarnych – czyli pozwalających na transport w kontenerach.

Często jednak przenośne stacje odwadniania nie radzą sobie z zanieczyszczeniami mechanicznymi zgromadzonymi w osadach np. włókninami, kamieniami, piaskiem, c itp. Przy takim składzie osadów niepożądane zanieczyszczenia mogą blokować taśmy lub filtry powodując zatrzymanie prac/wirówek lub zbyt mały stopień odwodnienia osadu.

Alternatywą dla tego rodzaju czyszczenia jest użycie pojazdów ssąco płuczących mogących wypompować praktycznie każdy rodzaj osadu i zrzucić w dowolne miejsce.

W ostatnim czasie dla jednego z naszych klientów w południowej Polsce wykonywaliśmy czyszczenie osadnika Imhoffa. Osadnik był bardzo mocno zanieczyszczony osadami dennymi i kożuchem tłuszczowym. Dzięki wykorzystaniu poletek osadowych na terenie oczyszczalni wydobyte odpady można było z powodzeniem rozładować do odsączenia. Przy czyszczeniu wykorzystaliśmy nasze najnowsze pojazdy ssąco-płuczące. W ciągu 3,5 dnia roboczego wypompowaliśmy i rozładowaliśmy łącznie ok 500 m3 osadów. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z przeprowadzonych prac. 

 

Czyszczenie osadnika IMHOFFACzyszczenie osadnikaosadnik IMHOFFA

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy