Czyszczenie osadnika IMHOFFA

Przy czyszczeniu dużych obiektów technologicznych na oczyszczalniach ścieków stosuje się przenośne prasy taśmowe lub wirówki celem odsączenia wydobytych osadów i zredukowania ich objętości, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów transportu i utylizacji. Metoda ta polega na opuszczeniu pompy zatapialnej na dno czyszczonego zbiornika i przepompowywaniu szlamów do stacji odwadniania która z kolei odsącza zgromadzoną w osadach wodę. Przy odpowiednio dobranych wydajnościowo urządzeniach z reguły udaje się uzyskać finalne uwodnienie osadu zbliżone do osadów odwadnianych na urządzeniach stacjonarnych – czyli pozwalających na transport w kontenerach.

Często jednak przenośne stacje odwadniania nie radzą sobie z zanieczyszczeniami mechanicznymi zgromadzonymi w osadach np. włókninami, kamieniami, piaskiem, c itp. Przy takim składzie osadów niepożądane zanieczyszczenia mogą blokować taśmy lub filtry powodując zatrzymanie prac/wirówek lub zbyt mały stopień odwodnienia osadu.

Alternatywą dla tego rodzaju czyszczenia jest użycie pojazdów ssąco płuczących mogących wypompować praktycznie każdy rodzaj osadu i zrzucić w dowolne miejsce.

W ostatnim czasie dla jednego z naszych klientów w południowej Polsce wykonywaliśmy czyszczenie osadnika Imhoffa. Osadnik był bardzo mocno zanieczyszczony osadami dennymi i kożuchem tłuszczowym. Dzięki wykorzystaniu poletek osadowych na terenie oczyszczalni wydobyte odpady można było z powodzeniem rozładować do odsączenia. Przy czyszczeniu wykorzystaliśmy nasze najnowsze pojazdy ssąco-płuczące. W ciągu 3,5 dnia roboczego wypompowaliśmy i rozładowaliśmy łącznie ok 500 m3 osadów. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z przeprowadzonych prac. 

 

Czyszczenie osadnika IMHOFFACzyszczenie osadnikaosadnik IMHOFFA

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy