Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Kierowca

GEA-NOVA jest polską rodzinną firmą, która od 30 lat zajmuje się obsługą obiektów wodno-kanalizacyjnych, czyszczeniem kanalizacji, zagospodarowaniem odpadów płynnych i wywozem ścieków.

Jesteśmy firmą stabilną, odnotowującą regularny wzrost sprzedaży.

Poszukujemy osób do obsługi samochodów specjalistycznych i beczek asenizacyjnych

Wymagania:

  • prawo jazdy kat. C+E
  • pracowitość, uczciwość i odpowiedzialność w pracy.

Zapewniamy:

  • umowa o pracę
  • pełny etat

Zajmujemy się:

  • Eksploatacją obiektów wod-kan (oczyszczalni, kanalizacji, SUW, wodociągów, przepompowni)
  • Czyszczeniem i monitoringiem kanalizacji
  • Czyszczeniem separatorów, tłuszczowników, osadników, przepompowni
  • Analizami laboratoryjnymi ścieków, osadów, odpadów i wody
  • Wywozem i zagospodarowaniem: ścieków komunalnych i przemysłowych, odpadów ciekłych, odpadów biodegradowalnych

CV proszę przesyłać na adres katarzyna.kobacka@geanova.pl lub dzwonić 693 206 401

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy