Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Nowa oczyszczalnia ścieków w naszych rękach!

Od niedawna przejęliśmy w eksploatację oczyszczalnię ścieków ośrodka opiekuńczego pod Warszawą. Jest to już kolejny obiekt, jaki w ostatnich latach wszedł pod naszą opiekę. Klient zdecydował się zawrzeć z nami umowę długoterminową na co najmniej 5 lat. Przez ten okres musimy wykonać szereg prac remontowych oraz jak najszybciej doprowadzić oczyszczalnię do właściwej pracy. Jako eksploatator ponosimy właściwie wszelkie koszty funkcjonowania oczyszczalni w tym: badania ścieków, nadzór technologiczny, serwis, naprawy, utylizacja odpadów i co ważne- zużycie mediów. Taka forma współpracy jest jak najbardziej możliwa – możemy ponosić właściwie wszystkie koszty eksploatacyjne obiektu poza kosztami opłat środowiskowych, które z przyczyn formalnych musi ponosić klient – wyliczenie tych opłat leży po naszej stronie. Zwalnia to klienta z jakichkolwiek trosk o obiekt.

Ponoszenie kosztów mediów motywuje nas do jak najszybszej optymalizacji pracy danego obiektu i wykonania wszelkich niezbędnych robót remontowych i usprawnień, tak aby media nie były  marnowane na pracę zużytych lub źle działających urządzeń.

oczyszczalnia

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy