Usługa obejmuje:

  1. Pomiar ciśnienia statycznego wody
  2. Pomiar ciśnienia dynamicznego wody
  3. Pomiar natężenia przepływu wody
  4. Przegląd techniczny (kontrola odwodnienia hydrantu itp.)

Po przeglądzie sporządzany jest protokół z wynikami pomiarów i oceną czy urządzenie jest sprawne względem obowiązujących przepisów.
Posiadamy certyfikowany sprzęt i uprawnienia do wykonywania przeglądów.
Koszt usługi uzależniony jest ok ilości przebadanych urządzeń. W sprawie ceny i dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem sprzedaży tel. 693 860 142

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy