Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Nowe pojazdy w naszej flocie!

Mając na uwadze satysfakcję klientów stale odnawiamy nasz park maszynowy. Jednym z ostatnich nabytków jest nowy pojazd do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody.

Pojazd posiada pompę próżniową w wysokiej wydajności rzędu 3110 m3/h oraz pompę wysokiego ciśnienia o wydajności 400 l/min.  

Samochód może zabrać do 10 m3 szlamów i osadów.

Zapraszamy do skorzystania z usług czyszczenia kanalizacji za pomocą nowoczesnego sprzętu!

czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody  nowe pojazdy man czyszczenie kanalizacji

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy