Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Mając na uwadze satysfakcję klientów stale odnawiamy nasz park maszynowy. Jednym z ostatnich nabytków jest nowy pojazd do czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody.

Pojazd posiada pompę próżniową w wysokiej wydajności rzędu 3110 m3/h oraz pompę wysokiego ciśnienia o wydajności 400 l/min.  

Samochód może zabrać do 10 m3 szlamów i osadów.

Zapraszamy do skorzystania z usług czyszczenia kanalizacji za pomocą nowoczesnego sprzętu!

  

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy