Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Wywóz ścieków – sprzęt

Pojazdy asenizacyjne

  •  o pojemności 15 – 20 m3 z napędem 6 x 6 lub 8 x 8 dysponujące pompami do odbioru ścieków i osadów

Zestawy (cysterna+ ciągnik)

  •  o pojemności 25 – 30 m3 dysponujące pompami do odbioru ścieków i osadów

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy