Wywóz ścieków – sprzęt

Nasza firma dysponuje następującymi pojazdami służącymi do wywozu nieczystości płynnych:

Pojazdy asenizacyjne

  •  o pojemności 15 – 20 m3 z napędem 6 x 6 lub 8 x 8 dysponujące pompami do odbioru ścieków i osadów

Zestawy (cysterna+ ciągnik)

  •  o pojemności 25 – 30 m3 dysponujące pompami do odbioru ścieków i osadów

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

tel. 22 733 01 41 w. 209 lub email: geanova@geanova.pl

kom. 663 206 228 lub email: sebastian.lasica@geanova.pl

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy