Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Sprzęt do wywozu ścieków

Nasza firma dysponuje następującymi pojazdami służącymi do wywozu nieczystości płynnych:

Pojazdy asenizacyjne

  •  o pojemności 15 – 20 m3 z napędem 6 x 6 lub 8 x 8 dysponujące pompami do odbioru ścieków i osadów

Zestawy (cysterna+ ciągnik)

  •  o pojemności 25 – 30 m3 dysponujące pompami do odbioru ścieków i osadów

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

tel. 22 733 01 41 w. 209 lub email: geanova@geanova.pl

kom. 663 206 228 lub email: rafal.chudzik@geanova.pl

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy