Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Zapłać mniej: zamów wywóz osadów z Twojej oczyszczalni wspólnie z sąsiadem!

Wyszliśmy na przeciw oczekiwaniom naszych klientów i wprowadziliśmy zmianę cennika usług dla oczyszczalni przydomowych. Jeśli mieszkasz poza 4 strefą usług asenizacyjnych teraz przy zamówieniu wywozu osadów lub czyszczenia osadnika wspólnie z sąsiadami koszty dojazdu będą rozdzielone równo pomiędzy sąsiadów. Szczegóły znajdziesz TUTAJ.

Nasze usługi


Wywóz i utylizacja ścieków

Monitoring kanalizacji

Czyszczenie separatorów ropopochodnych

Czyszczenie separatorów tłuszczu

Czyszczenie kanalizacji

Nadzór technologiczny oczyszczalni

Analizy laboratoryjne

Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan

Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy