Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Zaproszenie do składania ofert

Przedsiębiorstwo Gospodarki  Wodno- Ściekowej „GEA-NOVA” Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić,  iż w związku z projektem, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-220), pt. tytułem: „Minimalizacja ilości i uciążliwości zapachowej odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków w wyniku zastosowania prasy pierścieniowej, ozonowania oraz mikroorganizmów probiotycznych.”, zaprasza do składania ofert.

Szczegóły w załączonych zapytaniach.

 

Zaproszenie do składania ofert – pobierz

Zapytanie Ofertowe nr 1 – pobierz

Zapytanie Ofertowe nr 2 – pobierz

Zapytanie Ofertowe nr 3 – pobierz

Zapytanie Ofertowe nr 4 – pobierz

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy