Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1.02.2024 r. zmianie ulega cennik wywozu ścieków z szamb przydomowych. Z nowym cennikiem można zapoznać się tutaj.

Cennik opróżniania oczyszczalni przydomowych pozostaje bez zmian.

Nasze usługi


Wywóz i utylizacja ścieków

Monitoring kanalizacji

Czyszczenie separatorów ropopochodnych

Czyszczenie separatorów tłuszczu

Czyszczenie kanalizacji

Nadzór technologiczny oczyszczalni

Analizy laboratoryjne

Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan

Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy