Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Nasze usługi


Wywóz i utylizacja ścieków

Monitoring kanalizacji

Czyszczenie separatorów ropopochodnych

Czyszczenie separatorów tłuszczu

Czyszczenie kanalizacji

Nadzór technologiczny oczyszczalni

Analizy laboratoryjne

Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan

Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy