Życzenia Wielkanocne Zespołu GEA-NOVA

Nasze usługi


Wywóz i utylizacja ścieków

Monitoring kanalizacji

Czyszczenie separatorów ropopochodnych

Czyszczenie separatorów tłuszczu

Czyszczenie kanalizacji

Nadzór technologiczny oczyszczalni

Analizy laboratoryjne

Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan

Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy