Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Życzenia Wielkanocne

W tych trudnych czasach życzymy Państwu przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych i jak najszybszego powrotu do “normalności”. Jednocześnie zapewniamy, że robimy co w naszej mocy, by klienci nie odczuwali zmian w terminach i jakości naszych usług w związku z sytuacją epidemiczną. Na dzień dzisiejszy pracujemy “pełną parą”:)

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy