W związku ze wzmożonym zainteresowaniem usługami wywozu ścieków z oczyszczalni przydomowych i szamb ekologicznych dla naszych klientów przygotowaliśmy cennik usług asenizacyjnych uwzględniający wywóz tego rodzaju nieczystości. Szczegóły znajdziesz tutaj

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy