Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Ścieki z przydomowych oczyszczalni i szamb ekologicznych – WAŻNE INFORMACJE

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem usługami wywozu ścieków z oczyszczalni przydomowych i szamb ekologicznych dla naszych klientów przygotowaliśmy cennik usług asenizacyjnych uwzględniający wywóz tego rodzaju nieczystości. Szczegóły znajdziesz tutaj

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy