Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków

Cena: Ustalana indywidualnie na podstawie lokalizacji zbiornika ilości osadów do odbioru.

 

Sprzęt: samochody asenizacyjne oraz WUKO od 10 do 28 m3  (więcej o sprzęcie do wywozu ścieków i odpadów płynnych).

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków lub tzw. ekologicznych szamb, mogą być odbierane tylko przez przewoźników mających umowy z oczyszczalnią na zrzut zanieczyszczeń o tak wysokich parametrach zanieczyszczeń lub dysponujących własną oczyszczalnią z zezwoleniem na zagospodarowanie tego typu odpadów.

Cena odbioru tych zanieczyszczeń jest kilkakrotnie wyższa niż cena odbioru ścieków z szamb przydomowych. Jest tak dlatego, że faktyczna ilość zanieczyszczeń w osadach z oczyszczalni przydomowych jest kilkadziesiąt razy większa niż w ściekach z szamb przydomowych. W poniższej tabeli porównujemy stężenie zanieczyszczeń tych dwóch grup nieczystości płynnych.

Wskaźnik zanieczyszczenia Ścieki z szamb przydomowych Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków
średnia zakres średnia zakres
BZT5 [g/m3] 1 500 600 –
5 000
45 000 40 000 –
100 000
Zawiesina [g/m3] 2 500 2 000 –
5 000
66 000 50 000 –
100 000

 

BZT5 – biologiczne zapotrzebowanie na tlen to najpopularniejszy wskaźnik zanieczyszczenia wody. Określa jak dużo tlenu (w g/m3) trzeba dostarczyć bakteriom, żeby oczyściły dane ścieki.Zawiesina – określa jak dużo jest w ściekach części stałych, które przy przesączaniu zostaną oddzielone na sączku. Innymi słowy, gdybyśmy ścieki nalali do słoika i odstawili na kilka godzin to zawiesiną będzie przede wszystkim to co opadnie na dno.

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

tel. 22 733 01 41 w. 209 lub email: geanova@geanova.pl

kom. 663 206 228  

osady
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy