Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków

Wykonujemy opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków. Dysponujemy odpowiednim sprzętem i pojazdami, co umożliwia nam sprawną realizację zleceń. Nasza flota składa się z samochodów asenizacyjnych oraz WUKO od 10 do 28 m3. Warto zaznaczyć, że osady pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków bądź tzw. ekologicznych szamb mogą być wywożone wyłącznie przez przewoźników, którzy mają podpisane umowy z oczyszczalnią na zrzut nieczystości, charakteryzujących się wysokimi parametrami zanieczyszczeń. Wywozem ścieków z przydomowych oczyszczalni mogą również zajmować się firmy posiadające własną oczyszczalnię ze specjalnym zezwoleniem, umożliwiającym zagospodarowanie takich odpadów.

Cena odbioru tych zanieczyszczeń jest kilkakrotnie wyższa niż cena odbioru ścieków z szamb przydomowych. Ma to związek z tym że faktyczna ilość zanieczyszczeń w osadach z oczyszczalni przydomowych jest kilkadziesiąt razy większa niż w ściekach z szamb przydomowych. W poniższej tabeli porównujemy stężenie zanieczyszczeń tych dwóch grup nieczystości płynnych.

Wskaźnik zanieczyszczenia Ścieki z szamb przydomowych Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków
średnia zakres średnia zakres
BZT5 [g/m3] 1 500 600 –
5 000
45 000 40 000 –
100 000
Zawiesina [g/m3] 2 500 2 000 –
5 000
66 000 50 000 –
100 000

 

BZT5 – biologiczne zapotrzebowanie na tlen to najpopularniejszy wskaźnik zanieczyszczenia wody. Określa jak dużo tlenu (w g/m3) trzeba dostarczyć bakteriom, żeby oczyściły dane ścieki. Zawiesina określa, jak dużo jest w ściekach części stałych, które przy przesączaniu zostaną oddzielone na sączku. Innymi słowy, gdyby ścieki zostały nalane do słoika i odstawione na kilka godzin, to zawiesiną będzie przede wszystkim to, co opadnie na dno.

Cena za opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków jest ustalana indywidualnie. Zależy ona przede wszystkim od lokalizacji zbiornika, a także od ilości osadów do odbioru. Aby poznać indywidualną wycenę, można się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo.

Jakie są zalety przydomowej oczyszczalni ścieków?

Bardzo dużo osób decyduje się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, ponieważ jest ona związana z licznymi zaletami. Przede wszystkim okazuje się wygodna i tania w eksploatacji, nie trzeba regularnie wywozić ścieków i ponosić za to kosztów. Oczyszczalnia nie wymaga również przeprowadzania specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Ponadto okazuje się ekologiczna, gdyż zanieczyszczenia w ściekach zostają poddane naturalnym procesom biologicznym, dzięki czemu rozkładają się w oczyszczalni, w związku z czym nie są szkodliwe dla środowiska. Korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków jest także bezpieczne, gdyż nie stanowi zagrożenia dla ujęć wody. Zajmujemy się także zamówieniami wywozu szamb przydomowych.

Więcej informacji na temat naszych usług uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

tel. 22 733 01 41 w. 209 lub email: geanova@geanova.pl

kom. 663 206 228 lub email: sebastian.lasica@geanova.pl

osady
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy