Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków

Wykonujemy opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków. Dysponujemy odpowiednim sprzętem i pojazdami, co umożliwia nam sprawną realizację zleceń. Nasza flota składa się z samochodów asenizacyjnych oraz WUKO od 10 do 28 m3. Warto zaznaczyć, że ścieki pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków bądź tzw. ekologicznych szamb mogą być wywożone wyłącznie przez przewoźników, którzy mają podpisane umowy z oczyszczalnią na zrzut nieczystości, charakteryzujących się wysokimi parametrami zanieczyszczeń. Wywozem ścieków z przydomowych oczyszczalni mogą również zajmować się firmy posiadające własną oczyszczalnię ze specjalnym zezwoleniem, umożliwiającym zagospodarowanie takich nieczystości.

Cena odbioru tych zanieczyszczeń jest kilkakrotnie wyższa niż cena odbioru ścieków z szamb przydomowych. Ma to związek z tym że faktyczna ilość zanieczyszczeń w osadach z oczyszczalni przydomowych jest kilkadziesiąt razy większa niż w ściekach z szamb przydomowych. W poniższej tabeli porównujemy stężenie zanieczyszczeń tych dwóch grup nieczystości płynnych.

Wskaźnik zanieczyszczenia Ścieki z szamb przydomowych Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków
średnia zakres średnia zakres
BZT5 [g/m3] 1 500 600 –
5 000
45 000 40 000 –
100 000
Zawiesina [g/m3] 2 500 2 000 –
5 000
66 000 50 000 –
100 000

 

BZT5 – biologiczne zapotrzebowanie na tlen to najpopularniejszy wskaźnik zanieczyszczenia wody. Określa jak dużo tlenu (w g/m3) trzeba dostarczyć bakteriom, żeby oczyściły dane ścieki. Zawiesina określa, jak dużo jest w ściekach części stałych, które przy przesączaniu zostaną oddzielone na sączku. Innymi słowy, gdyby ścieki zostały nalane do słoika i odstawione na kilka godzin, to zawiesiną będzie przede wszystkim to, co opadnie na dno.

Cena za opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków jest regulowana cennikiem. Poszczególne strefy zasięgu wykonania usług są tożsame ze strefami dla usług wywozu nieczystości z szamb przydomowych. Poniżej znajduje się cennik oraz mapa stref.

AKTUALNY CENNIK WAŻNY OD 1.01.2023 R.

Jeśli nie wiesz jaki będzie koszt usługi opróżniania oczyszczalni przydomowej poza granicami stref <tutaj> – znajdziesz specjalny kalkulator, który pomoże to obliczyć

Jakie są zalety przydomowej oczyszczalni ścieków?

Bardzo dużo osób decyduje się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, ponieważ jest ona związana z licznymi zaletami. Przede wszystkim okazuje się wygodna i tania w eksploatacji, nie trzeba regularnie wywozić ścieków i ponosić za to kosztów. Oczyszczalnia nie wymaga również przeprowadzania specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Ponadto okazuje się ekologiczna, gdyż zanieczyszczenia w ściekach zostają poddane naturalnym procesom biologicznym, dzięki czemu rozkładają się w oczyszczalni, w związku z czym nie są szkodliwe dla środowiska. Korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków jest także bezpieczne, gdyż nie stanowi zagrożenia dla ujęć wody. Zajmujemy się także zamówieniami wywozu szamb przydomowych.

Więcej informacji na temat naszych usług uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

kom. 669 206 154 lub email: elzbieta.piotrzkowska@geanova.pl

kom. 693 860 142 lub email: maciej.wojciechowski@geanova.pl

kom. 693 860 057 lub email: lukasz.stuchala@geanova.pl

kom. 663 206 228 lub email: rafal.chudzik@geanova.pl

Zamówienie usługi opróżniania oczyszczalni przydomowych:

tel. 22 722 90 05 lub email: szambo@wywozimy.pl

osady
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy