Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Ścieki z szamb przydomowych – co to jest?

W tej kategorii znajdują się ścieki powstające w gospodarstwach domowych, wody opadowe oraz ścieki powstające w częściach administracyjnych zakładów produkcyjnych.

Ścieki te mają podobny skład jak ścieki płynące kanalizacją miejską. Jednak są znacznie bardziej stężone. Wynika to przede wszystkim z następujących przyczyn:

  • wiele szamb jest nieszczelnych – wyciekają przede wszystkim ścieki z niską zawartością zawiesiny,
  • płacąc za wywóz szamba oszczędniej użytkujemy wodę; trafia tam jednak podobna ilość zanieczyszczeń (tzn. ten sam ładunek w mniejszej ilości wody czyli wyższe stężenie zanieczyszczeń),
  • w zbiorniku bezodpływowym po pewnym czasie zaczyna dochodzić do procesów zagniwania co zwiększa uciążliwość tego rodzaju ścieków

W zależności od tego jak często opróżniany jest zbiornik bezodpływowy, ścieki z niego pochodzące mogą być od 2 do 10 razy bardziej zanieczyszczone od ścieków z kanalizacji miejskiej. To dlatego ich oczyszczanie jest droższe niż oczyszczanie ścieków z kanalizacji.

W poniższej tabeli przedstawiamy przedziały zanieczyszczeń dla różnego rodzaju ścieków:

Wskaźnik zanieczyszczenia Ścieki miejskie Ścieki z szamb przydomowych Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków
średnia zakres średnia zakres średnia zakres
BZT5 [g/m3] 400 300 – 550 1 500 600 –
5 000
45 000 40 000 –
100 000
Zawiesina [g/m3] 400 300 – 600 2 500 2 000 –
5 000
66 000 50 000 –
100 000

 

BZT5 – biologiczne zapotrzebowanie na tlen to najpopularniejszy wskaźnik zanieczyszczenia wody. Określa jak dużo tlenu (w g/m3) trzeba dostarczyć bakteriom, żeby oczyściły dane ścieki. Zawiesina – określa jak dużo jest w ściekach części stałych, które przy przesączaniu zostaną oddzielone na sączku. Innymi słowy, gdybyśmy ścieki nalali do słoika i odstawili na kilka godzin to zawiesiną będzie przede wszystkim to co opadnie na dno.

Zobacz koniecznie – doświadczenie

Więcej informacji:
Biuro Obsługi Klienta: tel. 22 722 90 05 lub email: geanova@geanova.pl.

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy