Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Usługi wywozu szamb

Zapewniamy usługi wywozu szamb na terenie województwa mazowieckiego. Zajmujemy się transportem ścieków pochodzących z szamb przydomowych. Podejmujemy się opróżniania, a także wywozu szamba, przyjmując zlecenia od Klientów indywidualnych. Oferujemy krótki czas realizacji zamówienia i sprawną obsługę, dzięki czemu nie muszą Państwo długo czekać na pojawienie się naszych pracowników w wyznaczonym miejscu. Zawsze dotrzymujemy ustalonych terminów, a powierzoną nam pracę wykonujemy szybko, ale dokładnie.

Cena za oczyszczanie szamb jest ustalana indywidualnie, w zależności od ilości odpadów i miejsca, z którego mamy dokonać wywozu nieczystości. Opłata obliczana jest za ilość odebranych m3 ścieków zgodnie z obowiązującym cennikiem. Minimalna opłata liczona jest jak za odbiór 10 m3 (w przypadku stref 2 – 4) i 8 m3 (w przypadku strefy 1).

Wywóz szamba

Świadczymy usługę wywozu szamba, a także opróżniania zbiorników wody deszczowej oraz zbiorników bezodpływowych i innych. Zlecenia realizujemy przy pomocy nowoczesnego sprzętu, który skutecznie zapobiega wydostaniu się nieczystości poza wnętrze zbiornika. Wywozimy nieczystości płynne, opróżniamy szamba ekologiczne, a ponadto oferujemy wywóz szamba w godzinach nocnych oraz w niedziele i święta. Reagujemy szybko za zgłoszenia i zapewniamy bezpieczną i sprawną realizację usługi. Do kontaktu zapraszamy też urzędy, spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki organizacji publicznej.

Opróżnianie szamba

Zajmujemy się opróżnianiem szamb w Warszawie i jej okolicach, przede wszystkim w powiecie warszawskim zachodnim. Nasze usługi asenizacyjne kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Dlaczego opróżnianie szamba jest tak ważne? Należy pamiętać, że nieopróżnienie szamba na czas niesie poważne konsekwencje. Przepełnienie szamba i wydostanie się zawartości na grunt lub drogę niesie poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia. Regularne opróżnianie szamba to obowiązek każdego właściciela i jest to unormowane prawnie. Za wylewanie zawartości szamba do gruntu lub cieków wodnych grozi kara grzywny. Warto o tym pamiętać i korzystać z usług profesjonalnej firmy.

Jak często należy opróżniać szambo?

Zgłaszając się do naszej firmy, możesz liczyć na pomoc w opróżnianiu szamba. Jak często należy to robić? Częstotliwość zamawiania taboru asenizacyjnego zależy przede wszystkim od ilości wyprodukowanych nieczystości. Nie można jednak czekać do ostatniej chwili. Przepisy mówią, że musi się to odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał. Pomocne może być zamontowanie czujnika, który będzie kontrolował poziom nieczystości. Należy zaznaczyć, że oczyszczanie szamba na własną rękę może być niebezpieczne — unoszące się opary są zagrożeniem dla zdrowia. Nasz zespół jest doświadczony i dysponuje specjalnym sprzętem, dzięki czemu oczyszczanie jest szybkie i skuteczne.

Wybieranie szamba

Regularne wybieranie szamba pomaga w zachowaniu wysokiej drożności kanałów i rur kanalizacyjnych. W przypadku długotrwałego zalegania nieczystości w szambie dochodzi do wypełnienia rur, które mogą zablokować się, uniemożliwiając tym samym swobodny przepływ ścieków. Z tego powodu warto zamawiać usługę wybierania szamba regularnie, np. umawiając się na stały termin odbioru nieczystości. Zapobiegnie to powstaniu odoru nieopróżnionego zbiornika oraz rozwojowi toksycznych gazów, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto zniweluje ewentualne koszty związane z naprawą i udrażnianiem rur.

Wywóz nieczystości

Zgodnie z przepisami prawa, wywozem nieczystości z szamba mogą zajmować się tylko profesjonalne firmy asenizacyjne, dysponujące specjalnym sprzętem i posiadające pozwolenie na prowadzenie takiej działalności. Każdy wywóz musi być udokumentowany. Gmina może prosić o okazanie dokumentów potwierdzających wykonanie takiej usługi. Brak takiego potwierdzenia może skutkować karą grzywny.

AKTUALNY CENNIK WAŻNY OD 1.02.2024 R.

W przypadku braku możliwości dostępu do zbiornika w terminie określonym w zamówieniu, z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest uprawniony do obciążenia Zleceniodawcy ryczałtowymi kosztami dojazdu w wysokości 60% minimalnej wartości usługi.

Mapa stref:

UWAGA: USŁUGI WYWOZU ŚCIEKÓW Z SZAMB PRZYDOMOWYCH KTÓRE DO DNIA 31.12.2021 R., ZNAJDOWAŁY SIĘ W OBSZARZE STREFY 5 (LEWOBRZEŻNA CZĘŚĆ WARSZAWY) OD DNIA 1.01.2022 R. SĄ WYCENIANE INDYWIDUALNIE PRZEZ DZIAŁ SPRZEDAŻY TEL. 22 733 01 41 W. 209 LUB E-MAIL: GEANOVA@GEANOVA.PL

Czym obsługujemy zamówienia dotyczące wywozu szamba?

W celu realizacji zamówień wywozu szamba wykorzystujemy pojazdy asenizacyjne o pojemności od 1,8 m3 do 27 m3. Wszystkie samochody są sprawne technicznie, dzięki czemu możemy zagwarantować bezpieczny przewóz ścieków. Zajmujemy się sprawnym wybieraniem szamba, a następnie jego transportem w odpowiednie miejsce. Ścieki przewozimy do własnej oczyszczalni, znajdującej się w Józefowie. Oferowane przez nas ceny są tym korzystniejsze, im mniejsza odległość od naszej oczyszczalni.

Usługi świadczymy od poniedziałku do piątku od godziny 6:00 do 16:00 oraz w soboty od 6:00 do 12:00.
W pozostałe dni oraz godziny obowiązuje usługa alarmowego wywozu ścieków – numer alarmowy znajdziesz w zakładce „szybki kontakt”. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy zarówno Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i odpowiednią flotą pojazdów, co sprawia, że możemy odbierać różne zanieczyszczenia w dowolnych ilościach.

Ścieki z szamb przydomowych – co to jest?

Zamawianie usług:

Kierowca po wykonaniu usługi zostawia u Państwa potwierdzenie wykonania usługi.

Ścieki z szamb przydomowych

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy