Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Ścieki z szamb przydomowych


POBIERZ NOWY CENNIK OD 1.09.2018

 

Cena: Opłata obliczana jest za ilość odebranych m3 ścieków zgodnie z obowiązującym cennikiem. Minimalna opłata jak za odbiór 10 m3.

Obszar: Powiat warszawski zachodni i okolica – w promieniu 25 km od Józefowa k/Błonia (przy dłuższych kursach należy doliczyć 5 zł/km brutto za każdy km powyżej 50 km).

Mapa stref:

UWAGA: KLIENCI Z DOTYCHCZASOWYCH STREF 3 I 4 POŁOŻONYCH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY OD 1.07.2017 BĘDĄ PODLEGAĆ POD STREFĘ 5.

NA MAPIE TE OBSZARY POKRYWAJĄ SIĘ W CELU PRZEDSTAWIENIA KTÓRYCH DOTYCHCZASOWYCH KLIENTÓW BĘDZIE DOTYCZYŁ WZROST CEN.

Sprzęt: samochody asenizacyjne od 5 do 27 m3 pojemności (więcej o sprzęcie do wywozu ścieków i odpadów płynnych).

Specjalizujemy się w odbiorze nieczystości płynnych od klientów indywidualnych. Jesteśmy największą firmą świadczącą tego typu usługi w okolicach Warszawy. Dysponujemy kilkunastoma pojazdami asenizacyjnymi o pojemności od 5 do 27 m3.

Ścieki transportujemy na własną oczyszczalnię w Józefowie k/Błonia, dlatego oferowane przez nas ceny są tym korzystniejsze im mniejsza odległość od naszej oczyszczalni. Usługi świadczymy przede wszystkim na obszarze powiatu warszawskiego zachodniego i sąsiednim.

Cena wywozu nieczystości płynnych jest ceną za 1 metr sześcienny ścieków wywiezionych z Państwa zbiornika bezodpływowego. Minimalna opłata jest równa cenie wywozu 10 m3 ścieków. 

Usługi świadczymy od poniedziałku do piątku od godziny 6:00 do 16:00 oraz w soboty od 6:00 do 12:00.
W pozostałe dni oraz godziny obowiązuje usługa alarmowego wywozu ścieków – kontakt na numer alarmowy znajdziesz w zakładce „szybki kontakt”.

Ścieki z szamb przydomowych – co to jest?

Zamawianie usług:

Kierowca po wykonaniu usługi zostawia u Państwa potwierdzenie wykonania usługi.

Ścieki z szamb przydomowych

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy