Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Wywóz osadów ściekowych

Organizujemy wywóz osadów ściekowych. Są one produktem ubocznym powstałym w wyniku oczyszczania ścieków przemysłowych oraz komunalnych. Zajmujemy się transportem nie tylko osadów, ale także innych odpadów ciekłych. Zlecenia przyjmujemy zarówno od osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

Specjalizujemy się w odbiorze wszelkiego rodzaju osadów z oczyszczalni ścieków. Odbieramy również inne biologicznie rozkładalne odpady ciekłe, które nie są niebezpieczne. Należą do nich m.in. tłuszcze, szlamy oraz oleje. Współpracując z oczyszczalniami ścieków przemysłowych, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu również odbiór innych odpadów ciekłych, w tym niebezpiecznych.

Zajmujemy się utylizacją osadów ściekowych – oferowane usługi wykonujemy szybko i sprawnie, zwracając uwagę na bezpieczeństwo, a także środowisko naturalne. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu. Chętnie przedstawimy jej szczegóły i odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące wywozu osadów ściekowych i innych zanieczyszczeń.

Koszt wywozu osadów ściekowych

Koszty związane z wywozem osadów ściekowych są ustalane indywidualnie po ustaleniu:

  • kodu odpadu;
  • konsystencji odpadu (stała czy ciekła);
  • ilości odpadu odbieranej jednorazowo;
  • ilości odpadu odbieranej w skali roku;
  • ilości załadunku.

Obszar: bez ograniczeń.

Sprzęt: samochody asenizacyjne od 16 do 27 m3 oraz naczepy o ładowności 35 Mg (więcej o sprzęcie do wywozu ścieków i odpadów płynnych).

Specjalizujemy się w odbiorze wszelkiego rodzaju osadów z oczyszczalni ścieków. Odbieramy również inne biologicznie rozkładalne odpady ciekłe inne niż niebezpiecznetłuszcze, szlamy, oleje. Współpracując z oczyszczalnią ścieków przemysłowych, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu również odbiór innych odpadów ciekłych, w tym niebezpiecznych. Pełna lista odpadów, które odbieramy do unieszkodliwienia znajduje się na dole strony.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. W przypadku braku danych dotyczących składu odpadu jesteśmy w stanie przyjechać, pobrać próbkę do analizy i koniecznej do przygotowania oferty. W przypadku prostych badań (BZT5, CHZT, azot fosfor, detergenty) zapewniamy bezpłatną analizę.

Poniżej przedstawiamy zestawienie odpadów które przyjmujemy na naszej oczyszczalni w formie płynnej zgodnie z pozwoleniem na przetwarzanie odpadów:

 

Kod odpadu Rodzaj odpadu  
02 01 06 Odchody zwierzęce  
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
 
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne  
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa  
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
(z wyłączeniem 02 03 81)
 
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 04 80 Wysłodki  
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania  
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 05 08 Odpadowa serwatka  
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa  
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców  
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów  
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa  
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary  
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80  
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia  
19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych  
19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych  
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe  
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
 
19 08 99 Inne niewymienione odpady  
19 09 02 Osady z klarowania wody  
19 09 99 Inne niewymienione odpady  
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne  
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości  
20 03 06 Osady ze studzienek kanalizacyjnych  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

kom. 663 206 228 lub email: rafal.chudzik@geanova.pl

kom. 693 860 142 lub email: maciej.wojciechowski@geanova.pl

kom. 693 860 057 lub email: lukasz.stuchala@geanova.pl

 

 

Osady i inne odpady ciekłe
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy