Wywóz osadów ściekowych

Organizujemy wywóz osadów ściekowych. Są one produktem ubocznym powstałym w wyniku oczyszczania ścieków przemysłowych oraz komunalnych. Zajmujemy się transportem nie tylko osadów, ale także innych odpadów ciekłych. Zlecenia przyjmujemy zarówno od osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

Specjalizujemy się w odbiorze wszelkiego rodzaju osadów z oczyszczalni ścieków. Odbieramy również inne biologicznie rozkładalne odpady ciekłe, które nie są niebezpieczne. Należą do nich m.in. tłuszcze, szlamy oraz oleje. Współpracując z oczyszczalniami ścieków przemysłowych, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu również odbiór innych odpadów ciekłych, w tym niebezpiecznych.

Zajmujemy się utylizacją osadów ściekowych – oferowane usługi wykonujemy szybko i sprawnie, zwracając uwagę na bezpieczeństwo, a także środowisko naturalne. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu. Chętnie przedstawimy jej szczegóły i odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące wywozu osadów ściekowych i innych zanieczyszczeń.

Koszt wywozu osadów ściekowych

Koszty związane z wywozem osadów ściekowych są ustalane indywidualnie po ustaleniu:

  • kodu odpadu;
  • konsystencji odpadu (stała czy ciekła);
  • ilości odpadu odbieranej jednorazowo;
  • ilości odpadu odbieranej w skali roku;
  • ilości załadunku.

Obszar: bez ograniczeń.

Sprzęt: samochody asenizacyjne od 16 do 27 m3 oraz naczepy o ładowności 35 Mg (więcej o sprzęcie do wywozu ścieków i odpadów płynnych).

Specjalizujemy się w odbiorze wszelkiego rodzaju osadów z oczyszczalni ścieków. Odbieramy również inne biologicznie rozkładalne odpady ciekłe inne niż niebezpiecznetłuszcze, szlamy, oleje. Współpracując z oczyszczalnią ścieków przemysłowych, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu również odbiór innych odpadów ciekłych, w tym niebezpiecznych. Pełna lista odpadów, które odbieramy do unieszkodliwienia znajduje się na dole strony.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. W przypadku braku danych dotyczących składu odpadu jesteśmy w stanie przyjechać, pobrać próbkę do analizy i koniecznej do przygotowania oferty. W przypadku prostych badań (BZT5, CHZT, azot fosfor, detergenty) zapewniamy bezpłatną analizę.

Poniżej przedstawiamy zestawienie odpadów które przyjmujemy na naszej oczyszczalni w formie płynnej zgodnie z pozwoleniem na przetwarzanie odpadów:

 

Kod odpadu Rodzaj odpadu  
02 01 06 Odchody zwierzęce  
02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania
surowców
 
02 03 03 Odpady poekstrakcyjne  
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa  
02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
(z wyłączeniem 02 03 81)
 
02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 04 80 Wysłodki  
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania  
02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 05 08 Odpadowa serwatka  
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa  
02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców  
02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów  
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa  
02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków  
02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary  
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80  
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia  
19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych  
19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych  
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe  
19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
 
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne  
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

tel. 22 722 90 05 w. 209 lub email: sebastian.lasica@geanova.pl

Osady i inne odpady ciekłe
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy