Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Wywóz ścieków przemysłowych

Zajmujemy się wywozem ścieków przemysłowych, pochodzących z różnych zakładów produkcyjnych. Nasza oferta obejmuje odbiór osadów z oczyszczalni zakładowych, a także innych nieczystości powstałych na skutek procesu produkcyjnego. Dysponujemy odpowiednim sprzętem, dzięki czemu możemy zapewnić sprawną obsługę zleceń. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów, dlatego zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Odbieramy wyłącznie biologicznie rozkładalne ścieki z procesów produkcyjnych. Nie mogą one zatem zawierać:

  • metali niebezpiecznych,
  • detergentów kationowych,
  • innych substancji toksycznych/niebezpiecznych

Zalety unieszkodliwiania ścieków z zakładów produkcyjnych we współpracy z nami są następujące:

  • brak konieczności kosztownej inwestycji we własną oczyszczalnię ścieków,
  • możliwość nieskrępowanego wzrostu produkcji.

Ścieki przemysłowe powstają w zakładach prowadzących działalność m.in. handlową, przemysłową, transportową bądź usługową. Takim terminem określa się również mieszaninę ścieków powstałych w wyniku produkcji ze ściekami odprowadzanymi urządzeniami kanalizacyjnymi. Z naszej oferty wywozu ścieków przemysłowych często korzystają mleczarnie, zakłady mięsne czy przetwórstwo owocowo- warzywne, a także inne przedsiębiorstwa.

Usługi świadczone w zakresie wywozu ścieków przemysłowych

W zakresie wywozu ścieków z zakładów produkcyjnych świadczymy dwie usługi:

  • usługa stałego wywozu ścieków z zakładów produkcyjnych

Obecnie współpracujemy z kilkudziesięcioma zakładami, w tym międzynarodowymi koncernami i spółkami giełdowymi. Z niektórych firm ścieki odbieramy raz na miesiąc, z innych raz dziennie. Nasi kontrahenci cenią sobie rzetelność i elastyczność (w razie potrzeby jesteśmy w stanie odbierać znacznie większe ilości ścieków niż standardowo). Dzięki współpracy z wieloma oczyszczalniami, w ciągu doby jesteśmy w stanie odbierać i unieszkodliwiać nawet kilkaset m3 ścieków o wysokim stężeniu ChZT.

  • usługa awaryjnego wywozu ścieków z zakładów produkcyjnych

Dla innych zakładów stanowimy opcję awaryjną. Po przebadaniu ich ścieków, uzgadniamy warunki ich przyjęcia i w razie awarii ich własnej oczyszczalni ścieków odbieramy wszystkie ścieki. Dzięki tej usłudze, tylko w zeszłym roku, trzech naszych kontrahentów nie musiało wstrzymywać produkcji. W tym przypadku doliczana jest nieznaczna, miesięczna opłata ryczałtowa za gotowość do wykonania usługi (utrzymanie rezerw sprzętowych i technologicznych).

Cena za poszczególne usługi jest ustalana indywidualnie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, ilości ścieków i częstotliwości wywozu.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. W przypadku braku danych odnośnie do składu odpadu jesteśmy w stanie przyjechać, pobrać próbkę do analizy koniecznej do przygotowania oferty. W przypadku prostych badań (BZT5, CHZT, azot fosfor, detergenty) analiza jest dla Państwa bezpłatna!

Im większa ilość ścieków i im bardziej regularna współpraca, tym większe upusty jesteśmy skłonni zaoferować.

Obszar: bez ograniczeń.

Sprzęt: samochody asenizacyjne od 16 do 27 m3 (więcej o sprzęcie do wywozu ścieków i odpadów płynnych).

Współpracujemy z wieloma oczyszczalniami ścieków. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować złożone zlecenia – zbyt trudne do realizacji na jednym obiekcie.

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

kom. 693 860 057 lub email: lukasz.stuchala@geanova.pl

kom. 663 206 099 lub email: michal.sikorski@geanova.pl

kom. 663 206 228 lub email: rafal.chudzik@geanova.pl

Ścieki z zakładów produkcyjnych
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy