Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Wywóz ścieków przemysłowych

Zajmujemy się wywozem ścieków przemysłowych, pochodzących z różnych zakładów produkcyjnych. Dysponujemy odpowiednim sprzętem, dzięki czemu możemy zapewnić sprawną obsługę zleceń. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów, dlatego zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Oferujemy odbiór biologicznie rozkładalnych ścieków z procesów produkcyjnych. Nie mogą one zatem zawierać:

 • metali niebezpiecznych,
 • detergentów kationowych,
 • innych substancji toksycznych/niebezpiecznych.

Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe powstają w zakładach prowadzących działalność m.in. handlową, przemysłową, transportową bądź usługową. Takim terminem określa się również mieszaninę ścieków powstałych w wyniku produkcji ze ściekami odprowadzanymi urządzeniami kanalizacyjnymi. Z naszej oferty wywozu ścieków przemysłowych często korzystają mleczarnie, zakłady mięsne czy przetwórstwo owocowo-warzywne, a także inne przedsiębiorstwa.
Zalety unieszkodliwiania ścieków z zakładów produkcyjnych we współpracy z nami są następujące:

 • brak konieczności kosztownej inwestycji we własną oczyszczalnię ścieków,
 • możliwość nieskrępowanego wzrostu produkcji.

Ponadto zapewniamy terminową realizację zlecenia. Dostarczamy też odpowiednią dokumentację, potwierdzającą zgodną z obowiązującymi przepisami utylizację ścieków przemysłowych. Korzystając z naszych usług, mają Państwo gwarancję profesjonalnego opróżnienia oczyszczalni oraz procedowania nieczystości zgodnie z prawem.

Osady z oczyszczalni zakładowych

Odbieramy osady z oczyszczalni zakładowych. Charakteryzują się mniejszą zawartością rozkładalnych substancji organicznych niż ścieki komunalne, bytowe i przemysłowe. Często zawierają bakterie chorobotwórcze i pasożyty, dlatego tak ważna jest ich profesjonalna utylizacja. W zależności od profilu zakładu przemysłowego mogą różnić się zawartością oraz sposobem utylizacji. W branży spożywczej powstaje wiele odpadów mających osady zasadowe i kwasowe, w firmach metalurgicznych ścieki mają związki metali ciężkich, a w zakładach mleczarskich zazwyczaj spotyka się osady pełne wapnia i fosforu. Osady z oczyszczalni zakładowych mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi, dlatego tak ważne jest regularne korzystanie z usług ich usuwania i wywozu. Przed podjęciem się tego typu działań należy zakwalifikować je i dobrać odpowiedni sposób obróbki, np. chemiczny lub biologiczny.

Usługi świadczone w zakresie wywozu ścieków przemysłowych

W zakresie wywozu ścieków z zakładów produkcyjnych świadczymy dwie usługi:

 • usługa stałego wywozu ścieków z zakładów produkcyjnych
  Obecnie współpracujemy z kilkudziesięcioma zakładami, w tym międzynarodowymi koncernami i spółkami giełdowymi. Z niektórych firm ścieki odbieramy raz na miesiąc, z innych raz dziennie. Nasi kontrahenci cenią sobie rzetelność i elastyczność (w razie potrzeby jesteśmy w stanie odbierać znacznie większe ilości ścieków niż standardowo). Dzięki współpracy z wieloma oczyszczalniami, w ciągu doby jesteśmy w stanie odbierać i unieszkodliwiać nawet kilkaset m3 ścieków o wysokim stężeniu ChZT.
 • usługa awaryjnego wywozu ścieków z zakładów produkcyjnych
  Dla innych zakładów stanowimy opcję awaryjną. Po przebadaniu ścieków uzgadniamy warunki ich przyjęcia, a w razie awarii ich własnej oczyszczalni ścieków, odbieramy wszystkie ścieki. Dzięki tej usłudze tylko w zeszłym roku, trzech naszych kontrahentów nie musiało wstrzymywać produkcji. W tym przypadku doliczana jest nieznaczna, miesięczna opłata ryczałtowa za gotowość do wykonania usługi (utrzymanie rezerw sprzętowych i technologicznych).

Usługi wywozu ścieków przemysłowych

Cena za poszczególne usługi wywozu ścieków przemysłowych, w odróżnieniu od usługi wywozu szamba jest ustalana indywidualnie na podstawie przeprowadzonych przez nasze laboratorium analiz próbki ścieków.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. W przypadku braku danych odnośnie do składu ścieku jesteśmy w stanie przyjechać, pobrać próbkę do analizy koniecznej do przygotowania oferty. W przypadku prostych badań (BZT5, CHZT, azot fosfor, detergenty) analiza jest dla Państwa bezpłatna! Im większa ilość ścieków i im bardziej regularna współpraca, tym większe upusty jesteśmy skłonni zaoferować.

Obszar: bez ograniczeń.

Sprzęt: samochody asenizacyjne od 16 do 27 m3 (więcej o sprzęcie do wywozu ścieków i odpadów płynnych).

Współpracujemy z wieloma oczyszczalniami ścieków. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować złożone zlecenia – zbyt trudne do realizacji na jednym obiekcie.

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Sprzedaży:

kom. 693 860 057 lub email: lukasz.stuchala@geanova.pl

kom. 693 860 142 lub email: maciej.wojciechowski@geanova.pl

kom. 663 206 228 lub email: rafal.chudzik@geanova.pl

Ścieki z zakładów produkcyjnych
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy