Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

14/08/2019

Cechy dobrego serwisu kanalizacji

Z tego artykułu dowiesz się, jakimi najważniejszymi cechami powinien wyróżniać się profesjonalny serwis kanalizacji, z którego usług zdecydowanie warto skorzystać.

Czym powinien wyróżniać się profesjonalny serwis kanalizacji?

  • Kompleksowy zakres usług. Profesjonalne serwisy kanalizacyjne przede wszystkim działają kompleksowo. Wszechstronność działań to jedna z cech, która wyróżnia najlepsze firmy działające na rynku. Dzięki temu klienci mogą skorzystać z obsługi w różnych przypadkach, obejmujących m.in. serwis oczyszczalni, kanalizacji i przepompowni. Kompleksowość działań to ogromna wygoda dla klientów, którzy mają zapewnione m.in. wywóz ścieków, oczyszczanie, monitoring, eksploatację oraz nadzór technologiczny obiektów wodno-kanalizacyjnych. W przypadku bardziej zaawansowanych oczyszczalni bardzo ważne jest, aby wybrana firma zapewniała również wsparcie w przypadku specjalistycznych robót wymagających dużego doświadczenia oraz profesjonalnego sprzętu.
  • Utylizacja ścieków. W przypadku serwisu kanalizacji bardzo ważne jest, aby dana firma zapewniała również odpowiednią utylizację ścieków oraz odpadów biodegradowalnych. Przykładowo, firma GEA-NOVA z Józefowa posiada własną oczyszczalnię ścieków komunalnych, przemysłowych oraz z laboratorium, dzięki czemu każdy klient ma pewność właściwego ich zagospodarowania oraz gwarancję odbioru.
  • Specjalistyczny sprzęt. Odpowiednie zaplecze sprzętowe to podstawa działań profesjonalnych serwisów kanalizacji. Profesjonalne firmy posiadają rozbudowane oczyszczalnie ścieków, a także specjalistyczne pojazdy asenizacyjne, samochody serwisowe i inne pojazdy, które umożliwiają sprawną realizację różnego typu prac. Oprócz tego muszą posiadać odpowiedni sprzęt nie tylko do wywozu ścieków i czyszczenia kanalizacji, ale również monitoringu kanalizacji czy czyszczenia separatorów.
  • Doświadczenie. Umiejętności, wiedza, a także doświadczenie pracowników serwisu kanalizacji to nie mniej istotna kwestia. Za sprawą odpowiedniego doświadczenia czyszczenie oraz inspekcja kanalizacji przebiegają nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

 

Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy