Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Blog techniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova posiada wieloletnie specjalizuje się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy niezliczoną ilość zleceń wywozu i utylizacji ścieków oraz czyszczenia separatorów i kanalizacji. Świadczymy również profesjonalne usługi rozruchu i serwisu oczyszczalni. Dzięki wieloletniej działalności w branży, zyskaliśmy wiedzą dużą wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów wodno-kanalizacyjnych i utylizacji nieczystości płynnych, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

19maj 2022

Usuwanie związków azotu ze ścieków – czemu służy?

Gospodarka komunalna  to zarówno zarządzanie odpadami „stałymi” zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i tymi zaliczanymi do odpadów wodno-ściekowych. Dotyczy ona w różnym stopniu właścicieli nieruchomości, władz gminnych, czy też miast. Odbiór nieczystości ciekłych i osadów musi być udokumentowany, a oczyszczanie ścieków z konkretnych niebezpiecznych związków weń znajdujących to obowiązek władz. Dlaczego usuwać trzeba związki azotowe […]

Czytaj więcej
19kwiecień 2022

Jakie informacje powinna zawierać Karta Przekazania Odpadu?

Odpady mają do siebie to, że czasem trzeba je przekazywać. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy trafiają one z jednego miejsca na drugie. W takiej sytuacji konieczne jest jednak nie tylko kompleksowe przeniesienie wszystkiego, co przenieść trzeba, lecz także administracyjne zatwierdzenie zmiany określonego stanu. A w tym pomaga dokument znany jako Karta Przekazania Odpadu.

Czytaj więcej
12kwiecień 2022

Charakterystyka ścieków pochodzących z produkcji mlecznej

W przemyśle mleczarskim pojawia się duża ilość ścieków. Co jednak istotne, w przypadku produkcji mleka, jak i jego przetworów ogromne znaczenie ma przede wszystkim zachowanie higieny. Konsekwencją jest to, że do czyszczenia wykorzystuje się duże ilości wody. Poza tym w czasie procesów przetwarzania mleka powstają duże ilości ścieków z lotnymi składnikami mleka, białkami i tłuszczami.

Czytaj więcej
23luty 2022

Jak wygląda proces rozruchu oczyszczalni ścieków?

Oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń, obiektów technologicznych i obiektów towarzyszących służących do oczyszczania ścieków produkowanych przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa. Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na czystą wodę, zatem konieczne jest budowanie przez miasta i gminy nowych oczyszczalni. Obiekty przed rozpoczęciem działania muszą być sprawdzone, a pierwszy rozruch oczyszczalni powinien odbyć się pod okiem specjalistów.

Czytaj więcej
21styczeń 2022

Odpady pochodzące z mycia zbiornika przepompowni – jak je utylizować?

Podczas czyszczenia w przepompowni powstaje szlam, który stanowi mieszaninę ścieków, osadów dennych oraz wody użytej do płukania (rozwadniania). W jego skład wchodzą odpady o określonych kategoriach – z uwagi na to powinny być utylizowane w odpowiednim zakładzie np. oczyszczalni posiadającej odpowiednie zezwolenia. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że cały proces przebiegnie sprawnie i bezproblemowo, a […]

Czytaj więcej
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy