Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Blog techniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova posiada wieloletnie specjalizuje się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy niezliczoną ilość zleceń wywozu i utylizacji ścieków oraz czyszczenia separatorów i kanalizacji. Świadczymy również profesjonalne usługi rozruchu i serwisu oczyszczalni. Dzięki wieloletniej działalności w branży, zyskaliśmy wiedzą dużą wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów wodno-kanalizacyjnych i utylizacji nieczystości płynnych, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

20grudzień 2022

Separatory tłuszczu w ubojniach i zakładach przetwórstwa mięsnego

Separatory tłuszczu są najczęściej spotkane w zakładach przetwórstwa mięsnego oraz ubojniach, choć nierzadko pojawiają się również wszędzie tam, gdzie przygotowywane są znaczne ilości żywności. Dzięki nim możliwe jest oddzielenie tłuszczu od pozostałych ścieków i zgodnie z prawem powinny się znajdować wszędzie tam, gdzie powstaje ich dużo. Jak działają tego rodzaju urządzenia? O czym należy pamiętać […]

Czytaj więcej
03październik 2022

Kto musi prowadzić ewidencję w Bazie Danych Odpadowych?

Prowadzenie ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych odbywa się w sposób elektroniczny. Dzięki temu organy odpowiedzialne za kontrolę mają zawsze aktualne informacje na temat nieczystości powstających w określonych zakładach pracy. Znacznie ułatwia to walkę m.in. z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy jest objęty obowiązkiem ewidencji odpadów. Kto powinien wprowadzać informacje do […]

Czytaj więcej
01wrzesień 2022

Konsekwencje braku regularnego czyszczenia kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji jest niezwykle ważne. W końcu codziennie rurami płyną zanieczyszczenia mogące się na nich osadzać. To z kolei w krótkim czasie prowadzi do wielu nierzadko trudnych do rozwiązania problemów. Warto więc pamiętać o regularnym zlecaniu tej czynności profesjonalistom. Jakie konsekwencje niesie zaniedbanie kanalizacji? Której firmie warto zlecić jej czyszczenie?

Czytaj więcej
03sierpień 2022

Techniki oczyszczania biologicznego ścieków

Oczyszczanie ścieków to zadanie odpowiedzialne, które musi być realizowane w sposób skuteczny. W przeciwnym wypadku ścieki produkowane przez gospodarstwa domowe oraz różne przedsiębiorstwa produkcyjne będą stwarzały zagrożenie dla środowiska i człowieka. W celu przeprowadzenia procesu należy stosować odpowiednie techniki.

Czytaj więcej
14lipiec 2022

Przegląd sposobów zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

Gospodarowanie ściekami komunalnymi sprowadza się nie tylko do ich odprowadzenia z gospodarstw domowych czy firm. Obejmuje także utylizację szkodliwych części składowych, oczyszczenie wody oraz wykorzystanie powstałego w toku pracy osadu ściekowego.

Czytaj więcej
21czerwiec 2022

Za co odpowiada posiadacz odpadów?

Wytwórcą odpadów jest każdy, kogo działalność powoduje ich powstawanie. Posiadacz odpadów to inaczej ich wytwórca lub osoba fizyczna. Za co odpowiada taka jednostka? Spróbujmy odpowiedzieć dziś właśnie na to pytanie!

Czytaj więcej
19maj 2022

Usuwanie związków azotu ze ścieków – czemu służy?

Gospodarka komunalna  to zarówno zarządzanie odpadami „stałymi” zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i tymi zaliczanymi do odpadów wodno-ściekowych. Dotyczy ona w różnym stopniu właścicieli nieruchomości, władz gminnych, czy też miast. Odbiór nieczystości ciekłych i osadów musi być udokumentowany, a oczyszczanie ścieków z konkretnych niebezpiecznych związków weń znajdujących to obowiązek władz. Dlaczego usuwać trzeba związki azotowe […]

Czytaj więcej
19kwiecień 2022

Jakie informacje powinna zawierać Karta Przekazania Odpadu?

Odpady mają do siebie to, że czasem trzeba je przekazywać. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy trafiają one z jednego miejsca na drugie. W takiej sytuacji konieczne jest jednak nie tylko kompleksowe przeniesienie wszystkiego, co przenieść trzeba, lecz także administracyjne zatwierdzenie zmiany określonego stanu. A w tym pomaga dokument znany jako Karta Przekazania Odpadu.

Czytaj więcej
12kwiecień 2022

Charakterystyka ścieków pochodzących z produkcji mlecznej

W przemyśle mleczarskim pojawia się duża ilość ścieków. Co jednak istotne, w przypadku produkcji mleka, jak i jego przetworów ogromne znaczenie ma przede wszystkim zachowanie higieny. Konsekwencją jest to, że do czyszczenia wykorzystuje się duże ilości wody. Poza tym w czasie procesów przetwarzania mleka powstają duże ilości ścieków z lotnymi składnikami mleka, białkami i tłuszczami.

Czytaj więcej
23luty 2022

Jak wygląda proces rozruchu oczyszczalni ścieków?

Oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń, obiektów technologicznych i obiektów towarzyszących służących do oczyszczania ścieków produkowanych przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa. Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na czystą wodę, zatem konieczne jest budowanie przez miasta i gminy nowych oczyszczalni. Obiekty przed rozpoczęciem działania muszą być sprawdzone, a pierwszy rozruch oczyszczalni powinien odbyć się pod okiem specjalistów.

Czytaj więcej
21styczeń 2022

Odpady pochodzące z mycia zbiornika przepompowni – jak je utylizować?

Podczas czyszczenia w przepompowni powstaje szlam, który stanowi mieszaninę ścieków, osadów dennych oraz wody użytej do płukania (rozwadniania). W jego skład wchodzą odpady o określonych kategoriach – z uwagi na to powinny być utylizowane w odpowiednim zakładzie np. oczyszczalni posiadającej odpowiednie zezwolenia. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że cały proces przebiegnie sprawnie i bezproblemowo, a […]

Czytaj więcej
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy