Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Blog techniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova posiada wieloletnie specjalizuje się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy niezliczoną ilość zleceń wywozu i utylizacji ścieków oraz czyszczenia separatorów i kanalizacji. Świadczymy również profesjonalne usługi rozruchu i serwisu oczyszczalni. Dzięki wieloletniej działalności w branży, zyskaliśmy wiedzą dużą wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów wodno-kanalizacyjnych i utylizacji nieczystości płynnych, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

13listopad 2023

Ile kosztuje wywóz szamba w 2023 roku?

Opróżnianie szamba i wywóz nieczystości to niezbędna usługa dla wielu właścicieli nieruchomości, którzy korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków. Wraz z biegiem czasu i zmianami na rynku, koszty związane z wywozem szamba ulegają zmianom. W artykule przedstawimy prognozy dotyczące cen wywozu szamba w 2023 i 2024 roku oraz omówimy przepisy i oczekiwania związane z tą usługą. […]

Czytaj więcej
07listopad 2023

Jaka jest kara za brak wywozu szamba?

Nieregularne opróżnianie szamba jest problemem, który dotyczy zarówno właścicieli nieruchomości, jak i osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku w gminach. W Polsce istnieje wiele przepisów regulujących kwestie związane z utrzymaniem porządku oraz ochroną środowiska, a niewłaściwe postępowanie z nieczystościami może skutkować nałożeniem kar finansowych. W niniejszym artykule omówimy zagadnienie kar za brak wywozu szamba, analizując przepisy […]

Czytaj więcej
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy