Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Blog techniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova posiada wieloletnie specjalizuje się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy niezliczoną ilość zleceń wywozu i utylizacji ścieków oraz czyszczenia separatorów i kanalizacji. Świadczymy również profesjonalne usługi rozruchu i serwisu oczyszczalni. Dzięki wieloletniej działalności w branży, zyskaliśmy wiedzą dużą wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów wodno-kanalizacyjnych i utylizacji nieczystości płynnych, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

12styczeń 2021

W jaki sposób działa przemysłowa przepompownia ścieków?

Działanie przepompowni ścieków, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych, opiera się na jednej, głównej zasadzie, która dotyczy podniesienia rzędnej ścieków na sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania głębokich wykopów w ramach kanalizacji grawitacyjnej. Sprawdza się to np. w przypadku konieczności przesyłania ścieków na większe odległości. Z niniejszego artykułu dowiemy się, jaka jest rola przemysłowych […]

Czytaj więcej
05styczeń 2021

Na czym polega mechaniczne oczyszczanie ścieków?

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest jednym z większych problemów, jakie niesie ze sobą rozwój przemysłu i nadmierna konsumpcja. Wraz z wytwarzaniem coraz to większej ilości różnych produktów rośnie także objętość powstających przy tej okazji zanieczyszczeń. Większe zainteresowanie ekologią i konieczność dbania o zdrowie publiczne sprawia, że zdecydowanie częściej obowiązujące regulacje wymagają odpowiedniego zagospodarowywania powstających nieczystości.

Czytaj więcej
04styczeń 2021

Czym jest Baza Danych Odpadowych?

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest systemem teleinformatycznym, w którego skład wchodzi między innymi rejestr BDO oraz liczne ewidencje dotyczące gospodarki odpadami w firmach. Głównym celem powstania tej Bazy Danych jest gromadzenie informacji dotyczących o podmiotach gospodarczych, które zajmują się wytwarzaniem odpadów. Ma to wpłynąć na sprawniejsze zarządzanie […]

Czytaj więcej
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy