Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Blog techniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova posiada wieloletnie specjalizuje się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy niezliczoną ilość zleceń wywozu i utylizacji ścieków oraz czyszczenia separatorów i kanalizacji. Świadczymy również profesjonalne usługi rozruchu i serwisu oczyszczalni. Dzięki wieloletniej działalności w branży, zyskaliśmy wiedzą dużą wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów wodno-kanalizacyjnych i utylizacji nieczystości płynnych, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

02wrzesień 2021

W jaki sposób określa się stopień zanieczyszczenia ścieków?

Zagospodarowanie zanieczyszczeń płynnych pozwala na ochronę wód gruntowych i powierzchniowych, a także gleby przed działaniem zawartych w nich związków chemicznych. Właściwa utylizacja ścieków wymaga jednak ustalenia ich składu, a co za tym idzie procesów, które będą potrzebne do ich oczyszczenia. Badanie stopnia zanieczyszczenia ścieków jest szczególnie istotne w przypadku ścieków przemysłowych. Przyjrzyjmy się bliżej substancjom, […]

Czytaj więcej
07sierpień 2021

Różnice między osadami z zakładowych oczyszczalni ścieków a komunalnymi osadami ściekowymi

Bez względu na to, skąd pochodzą ścieki, istotne jest ich oczyszczanie. Jednak ścieki ściekom nierówne – inny skład mają te komunalne, a inne pochodzące z zakładowych oczyszczalni. W zależności od tego, skąd pochodzą ścieki, osad będzie się różnił stopniem zanieczyszczenia oraz obecnymi związkami chemicznymi. Co wyróżnia osady ze ścieków komunalnych a co te pochodzące z […]

Czytaj więcej
27lipiec 2021

Jakie odpady mogą być transportowane z użyciem samochodów asenizacyjnych? 

Transport odpadów musi się odbywać specjalnie przeznaczonym do tego pojazdem. Mowa tutaj o wymogach, które zostały określone w art. 24 ustawy o odpadach i rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań transportu odpadów. Należy określić, jakie są właściwości  chemiczne i fizyczne odpadów. Co więcej, niezbędne jest określenie, czy transportowane odpady zaliczane są do kategorii niebezpiecznych. Do wywozu […]

Czytaj więcej
17czerwiec 2021

Zasady prawidłowego serwisowania oczyszczalni ścieków

Jednym z popularniejszych sposobów odprowadzania ścieków jest budowa przydomowej oczyszczalni. Takie rozwiązanie jest doceniane przede wszystkim ze względu na niewielkie koszty eksploatacyjne, ponieważ oczyszczone ścieki zostają odprowadzone bezpośrednio do gruntu oraz z uwagi na ich ekologiczny charakter. Z uwagi na procesy, które zachodzą w przydomowych oczyszczalniach ścieków, należy je regularnie serwisować, aby zapewnić im poprawną […]

Czytaj więcej
18Maj 2021

Jakie uprawnienia są wymagane do gospodarowania odpadami?

Gospodarowanie odpadami jest pojęciem, pod którym kryje się wiele procesów. Wiążą się one przede wszystkim z ich zbieraniem, transportem i przetwarzaniem. Jest to również nadzór nad działalnością, która się z tym wiąże oraz działania, które dotyczą obrotu odpadami. Aby móc gospodarować odpadami, niezbędne są do tego odpowiednie uprawnienia. Czego dotyczą i kto może je uzyskać?

Czytaj więcej
09kwiecień 2021

Transportowanie wytworzonych odpadów – czy trzeba to robić samodzielnie?

Rosnące skażenie środowiska zmusza rządy państw do wprowadzania coraz bardziej rygorystycznych przepisów i systemów dotyczących gospodarowania odpadami, jak choćby obowiązująca w Polsce od grudnia 2019 roku Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Czytaj więcej
01Marzec 2021

Karta Przekazania Odpadów — czym jest i kto ją wypełnia?

Od stycznia 2021 roku wprowadzono nowe zasady wystawiania Karty Przekazania Odpadów (KPO). Czym jest KPO i kto musi wystawiać taką kartę? Dowiesz się tego, czytając dalszą część naszego wpisu.

Czytaj więcej
17luty 2021

Najczęstsze problemy występujące w zakładowych oczyszczalniach ścieków

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków to powszechnie występujące obiekty technologiczne. Posiadają je nie tylko zakłady mleczarskie, ale również ubojnie zwierząt czy przetwórstwa owocowo-warzywne.

Czytaj więcej
12styczeń 2021

W jaki sposób działa przemysłowa przepompownia ścieków?

Działanie przepompowni ścieków, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych, opiera się na jednej, głównej zasadzie, która dotyczy podniesienia rzędnej ścieków na sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania głębokich wykopów w ramach kanalizacji grawitacyjnej. Sprawdza się to np. w przypadku konieczności przesyłania ścieków na większe odległości. Z niniejszego artykułu dowiemy się, jaka jest rola przemysłowych […]

Czytaj więcej
05styczeń 2021

Na czym polega mechaniczne oczyszczanie ścieków?

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest jednym z większych problemów, jakie niesie ze sobą rozwój przemysłu i nadmierna konsumpcja. Wraz z wytwarzaniem coraz to większej ilości różnych produktów rośnie także objętość powstających przy tej okazji zanieczyszczeń. Większe zainteresowanie ekologią i konieczność dbania o zdrowie publiczne sprawia, że zdecydowanie częściej obowiązujące regulacje wymagają odpowiedniego zagospodarowywania powstających nieczystości.

Czytaj więcej
04styczeń 2021

Czym jest Baza Danych Odpadowych?

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest systemem teleinformatycznym, w którego skład wchodzi między innymi rejestr BDO oraz liczne ewidencje dotyczące gospodarki odpadami w firmach. Głównym celem powstania tej Bazy Danych jest gromadzenie informacji dotyczących o podmiotach gospodarczych, które zajmują się wytwarzaniem odpadów. Ma to wpłynąć na sprawniejsze zarządzanie […]

Czytaj więcej
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy