Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Blog techniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova posiada wieloletnie specjalizuje się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy niezliczoną ilość zleceń wywozu i utylizacji ścieków oraz czyszczenia separatorów i kanalizacji. Świadczymy również profesjonalne usługi rozruchu i serwisu oczyszczalni. Dzięki wieloletniej działalności w branży, zyskaliśmy wiedzą dużą wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów wodno-kanalizacyjnych i utylizacji nieczystości płynnych, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

15grudzień 2021

Obowiązki związane z Bazą Danych Odpadowych

Gospodarka odpadami wytwarzanymi przez przedsiębiorstwa to działalność, która musi być odpowiednio rejestrowana. Wiedza o tym, co dzieje się z poszczególnymi partiami śmieci, służy bowiem kilku istotnym celom. Po pierwsze pozwala uniknąć chaosu i zanieczyszczeń związanych z pozostawianiem odpadów gdzie popadnie. Po drugie sprzyja zaś zachowaniu ładu estetycznego.

Czytaj więcej
23listopad 2021

Wymogi techniczne związane z odbiorem i transportem odpadów

Transport odpadów to nie takie proste działanie, jak mogłoby się wydawać. W jego trakcie trzeba zachować przede wszystkim bezpieczeństwo, aby żaden z przewożonych odpadów zagrażały otoczeniu. Działania tego nie może więc podejmować się byle kto. Muszą je wykonywać wyspecjalizowani przewoźnicy. Przynależność tych ostatnich nie jest jednak zbyt wąsko określona. Mogą oni pracować zarówno w ramach […]

Czytaj więcej
22listopad 2021

Przepompownie ścieków – rodzaje i zastosowanie

Działanie przepompowni ścieków opiera się na głównej zasadzie, która dotyczy podniesienia rzędnej ścieków na sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania głębokich wykopów w ramach kanalizacji grawitacyjnej. Sprawdza się to np. w przypadku konieczności przesyłania ścieków na większe odległości. Z niniejszego artykułu dowiemy się, jaka jest rola przemysłowych przepompowni ścieków oraz przekonamy się, w […]

Czytaj więcej
02wrzesień 2021

W jaki sposób określa się stopień zanieczyszczenia ścieków?

Zagospodarowanie zanieczyszczeń płynnych pozwala na ochronę wód gruntowych i powierzchniowych, a także gleby przed działaniem zawartych w nich związków chemicznych. Właściwa utylizacja ścieków wymaga jednak ustalenia ich składu, a co za tym idzie procesów, które będą potrzebne do ich oczyszczenia. Badanie stopnia zanieczyszczenia ścieków jest szczególnie istotne w przypadku ścieków przemysłowych. Przyjrzyjmy się bliżej substancjom, […]

Czytaj więcej
07sierpień 2021

Różnice między osadami z zakładowych oczyszczalni ścieków a komunalnymi osadami ściekowymi

Bez względu na to, skąd pochodzą ścieki, istotne jest ich oczyszczanie. Jednak ścieki ściekom nierówne – inny skład mają te komunalne, a inne pochodzące z zakładowych oczyszczalni. W zależności od tego, skąd pochodzą ścieki, osad będzie się różnił stopniem zanieczyszczenia oraz obecnymi związkami chemicznymi. Co wyróżnia osady ze ścieków komunalnych a co te pochodzące z […]

Czytaj więcej
27lipiec 2021

Jakie odpady mogą być transportowane z użyciem samochodów asenizacyjnych? 

Transport odpadów musi się odbywać specjalnie przeznaczonym do tego pojazdem. Mowa tutaj o wymogach, które zostały określone w art. 24 ustawy o odpadach i rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań transportu odpadów. Należy określić, jakie są właściwości  chemiczne i fizyczne odpadów. Co więcej, niezbędne jest określenie, czy transportowane odpady zaliczane są do kategorii niebezpiecznych. Do wywozu […]

Czytaj więcej
17czerwiec 2021

Zasady prawidłowego serwisowania oczyszczalni ścieków

Jednym z popularniejszych sposobów odprowadzania ścieków jest budowa przydomowej oczyszczalni. Takie rozwiązanie jest doceniane przede wszystkim ze względu na niewielkie koszty eksploatacyjne, ponieważ oczyszczone ścieki zostają odprowadzone bezpośrednio do gruntu oraz z uwagi na ich ekologiczny charakter. Z uwagi na procesy, które zachodzą w przydomowych oczyszczalniach ścieków, należy je regularnie serwisować, aby zapewnić im poprawną […]

Czytaj więcej
18maj 2021

Jakie uprawnienia są wymagane do gospodarowania odpadami?

Gospodarowanie odpadami jest pojęciem, pod którym kryje się wiele procesów. Wiążą się one przede wszystkim z ich zbieraniem, transportem i przetwarzaniem. Jest to również nadzór nad działalnością, która się z tym wiąże oraz działania, które dotyczą obrotu odpadami. Aby móc gospodarować odpadami, niezbędne są do tego odpowiednie uprawnienia. Czego dotyczą i kto może je uzyskać?

Czytaj więcej
09kwiecień 2021

Transportowanie wytworzonych odpadów – czy trzeba to robić samodzielnie?

Rosnące skażenie środowiska zmusza rządy państw do wprowadzania coraz bardziej rygorystycznych przepisów i systemów dotyczących gospodarowania odpadami, jak choćby obowiązująca w Polsce od grudnia 2019 roku Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Czytaj więcej
01marzec 2021

Karta Przekazania Odpadów — czym jest i kto ją wypełnia?

Od stycznia 2021 roku wprowadzono nowe zasady wystawiania Karty Przekazania Odpadów (KPO). Czym jest KPO i kto musi wystawiać taką kartę? Dowiesz się tego, czytając dalszą część naszego wpisu.

Czytaj więcej
17luty 2021

Najczęstsze problemy występujące w zakładowych oczyszczalniach ścieków

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków to powszechnie występujące obiekty technologiczne. Posiadają je nie tylko zakłady mleczarskie, ale również ubojnie zwierząt czy przetwórstwa owocowo-warzywne.

Czytaj więcej
12styczeń 2021

W jaki sposób działa przemysłowa przepompownia ścieków?

Działanie przepompowni ścieków, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych, opiera się na jednej, głównej zasadzie, która dotyczy podniesienia rzędnej ścieków na sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu nie ma potrzeby wykonywania głębokich wykopów w ramach kanalizacji grawitacyjnej. Sprawdza się to np. w przypadku konieczności przesyłania ścieków na większe odległości. Z niniejszego artykułu dowiemy się, jaka jest rola przemysłowych […]

Czytaj więcej
05styczeń 2021

Na czym polega mechaniczne oczyszczanie ścieków?

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest jednym z większych problemów, jakie niesie ze sobą rozwój przemysłu i nadmierna konsumpcja. Wraz z wytwarzaniem coraz to większej ilości różnych produktów rośnie także objętość powstających przy tej okazji zanieczyszczeń. Większe zainteresowanie ekologią i konieczność dbania o zdrowie publiczne sprawia, że zdecydowanie częściej obowiązujące regulacje wymagają odpowiedniego zagospodarowywania powstających nieczystości.

Czytaj więcej
04styczeń 2021

Czym jest Baza Danych Odpadowych?

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest systemem teleinformatycznym, w którego skład wchodzi między innymi rejestr BDO oraz liczne ewidencje dotyczące gospodarki odpadami w firmach. Głównym celem powstania tej Bazy Danych jest gromadzenie informacji dotyczących o podmiotach gospodarczych, które zajmują się wytwarzaniem odpadów. Ma to wpłynąć na sprawniejsze zarządzanie […]

Czytaj więcej
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy