Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Blog techniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova posiada wieloletnie specjalizuje się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy niezliczoną ilość zleceń wywozu i utylizacji ścieków oraz czyszczenia separatorów i kanalizacji. Świadczymy również profesjonalne usługi rozruchu i serwisu oczyszczalni. Dzięki wieloletniej działalności w branży, zyskaliśmy wiedzą dużą wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów wodno-kanalizacyjnych i utylizacji nieczystości płynnych, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

20maj 2019

Kiedy należy wezwać pogotowie asenizacyjne?

Wywóz nieczystości zgromadzonych w przydomowych oczyszczalniach ścieków, szambach gospodarstw domowych, zakładów produkcyjnych czy gospodarstw rolnych powinien odbywać się w profesjonalny sposób, gdyż tylko dzięki temu prace z tego zakresu będą wykonane sprawnie i bezpiecznie. Kiedy więc pojawi się konieczność opróżnienia zbiornika z nieczystościami lub dojdzie do ewentualnych problemów z jego eksploatacją, należy wezwać pogotowie asenizacyjne.

Czytaj więcej
13maj 2019

Jakie warunki powinno spełniać szambo szczelne?

Szambo to zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia nieczystości ciekłych, czyli ścieków. Najczęściej wykonane jest z betonu, chociaż zdarzają się modele z żelbetonu oraz tworzyw sztucznych. Szambo szczelne znajduje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji. W tym artykule podpowiadamy, jakie wymagania związane z budową i usytuowaniem szamba szczelnego trzeba spełnić, aby […]

Czytaj więcej
06maj 2019

Jakie kamery są wykorzystywane do kontroli stanu kanalizacji? 

System kanalizacji pełni bardzo ważną funkcję, a jeżeli dochodzi do jej awarii, konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków w celu szybkiego zlokalizowania problemu i jego usunięcia. Bardzo często jedyną możliwością pozwalającą na zlokalizowanie powstałego problemu jest zastosowanie nowoczesnej technologii – kamer, które specjalnie do tego celu zostały zaprojektowane.

Czytaj więcej
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy