Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Blog techniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova posiada wieloletnie specjalizuje się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy niezliczoną ilość zleceń wywozu i utylizacji ścieków oraz czyszczenia separatorów i kanalizacji. Świadczymy również profesjonalne usługi rozruchu i serwisu oczyszczalni. Dzięki wieloletniej działalności w branży, zyskaliśmy wiedzą dużą wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów wodno-kanalizacyjnych i utylizacji nieczystości płynnych, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

19kwiecień 2022

Jakie informacje powinna zawierać Karta Przekazania Odpadu?

Odpady mają do siebie to, że czasem trzeba je przekazywać. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy trafiają one z jednego miejsca na drugie. W takiej sytuacji konieczne jest jednak nie tylko kompleksowe przeniesienie wszystkiego, co przenieść trzeba, lecz także administracyjne zatwierdzenie zmiany określonego stanu. A w tym pomaga dokument znany jako Karta Przekazania Odpadu.

Czytaj więcej
12kwiecień 2022

Charakterystyka ścieków pochodzących z produkcji mlecznej

W przemyśle mleczarskim pojawia się duża ilość ścieków. Co jednak istotne, w przypadku produkcji mleka, jak i jego przetworów ogromne znaczenie ma przede wszystkim zachowanie higieny. Konsekwencją jest to, że do czyszczenia wykorzystuje się duże ilości wody. Poza tym w czasie procesów przetwarzania mleka powstają duże ilości ścieków z lotnymi składnikami mleka, białkami i tłuszczami.

Czytaj więcej
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy