Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Blog techniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova posiada wieloletnie specjalizuje się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy niezliczoną ilość zleceń wywozu i utylizacji ścieków oraz czyszczenia separatorów i kanalizacji. Świadczymy również profesjonalne usługi rozruchu i serwisu oczyszczalni. Dzięki wieloletniej działalności w branży, zyskaliśmy wiedzą dużą wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów wodno-kanalizacyjnych i utylizacji nieczystości płynnych, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

26lipiec 2019

Zasady czyszczenia wpustów ulicznych

Wpusty uliczne to jedno z najprostszych, a jednocześnie najważniejszych i najczęściej stosowanych urządzeń kanalizacyjnych, które można spotkać wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność sukcesywnego odprowadzania wody z utwardzanych powierzchni. Najczęściej montowane są więc na ulicach, placach, chodnikach, parkingach itp. Istnieją też szczególne rodzaje wpustów, które montowane są także na podwórzach i ogrodach, a także balkonach i […]

Czytaj więcej
01lipiec 2019

Czyszczenie osadników krok po kroku

Czyszczenie osadników w separatorach to bardzo ważne zadanie, które wykonywane jest przez specjalistyczne firmy dysponujące odpowiednim sprzętem i wiedzą, takie jak Geanova. W urządzeniach oczyszczających ścieki zachodzą procesy sedymentacji i flotacji, czego rezultatem jest powstawanie pewnych ilości zanieczyszczeń, widocznych jako osady. Takie osady mogą być bardzo szkodliwe, gdyż najczęściej charakteryzują się wysokim stężeniem węglowodorów ropopochodnych […]

Czytaj więcej
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy