Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Blog techniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova posiada wieloletnie specjalizuje się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy niezliczoną ilość zleceń wywozu i utylizacji ścieków oraz czyszczenia separatorów i kanalizacji. Świadczymy również profesjonalne usługi rozruchu i serwisu oczyszczalni. Dzięki wieloletniej działalności w branży, zyskaliśmy wiedzą dużą wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów wodno-kanalizacyjnych i utylizacji nieczystości płynnych, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

17styczeń 2023

Jaka jest dopuszczalna wartość wskaźnika fosforu ogólnego w ściekach?

Podczas oczyszczenia ścieków powstają produkty uboczne w postaci osadów ściekowych oraz innych odpadów ciekłych, m.in. olejów czy tłuszczów. Jednym z podstawowych składników wchodzących w skład różnego rodzaju osadów jest fosfor. Ile wynosi jego dopuszczalna wartość? Na czym polega proces jego usuwania?

Czytaj więcej
10styczeń 2023

Czyszczenie zbiornika przepompowni krok po kroku

Mianem przepompowni określa się element systemu kanalizacyjnego odpowiedzialny za przetłaczanie ścieków zarówno komunalnych, jak i osadowych, a także wszelkich cieczy, w których znajdują się ciała włókniste albo stałe. Aby jednak działała ona poprawnie, musimy pamiętać o jej regularnym oczyszczaniu. Jak powinno ono przebiegać? Komu je zlecić?

Czytaj więcej
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy