Zgłoszenie awarii na obiektach wodno-kanalizacyjnych
69 722 90 02
Awaryjne czyszczenie kanalizacji
69 722 90 04
Awaryjny wywóz nieczystości płynnych
69 722 90 05

Blog techniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova posiada wieloletnie specjalizuje się w usługach kanalizacyjnych i asenizacyjnych. Na przestrzeni lat zrealizowaliśmy niezliczoną ilość zleceń wywozu i utylizacji ścieków oraz czyszczenia separatorów i kanalizacji. Świadczymy również profesjonalne usługi rozruchu i serwisu oczyszczalni. Dzięki wieloletniej działalności w branży, zyskaliśmy wiedzą dużą wiedzę z zakresu obsługi technologicznej obiektów wodno-kanalizacyjnych i utylizacji nieczystości płynnych, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

04grudzień 2019

Czyszczenie kanalizacji. Szacunkowe koszty

Czyszczenie kanalizacji to usługa, która ma bardzo szeroki zakres. Polega przede wszystkim na usuwaniu z obiektów kanalizacyjnych odkładających się osadów. Proces osadzania się zanieczyszczeń w kanałach i studzienkach najczęściej jest wynikiem niewystarczającego spadku podłużnego, a także zbyt małej ilości lub nieprawidłowego składu płynących ścieków. Jednak nawet w odpowiednio skonstruowanej przepompowni i kanalizacji z czasem będą […]

Czytaj więcej
02grudzień 2019

Jak często należy czyścić kanalizację?

Nieczystości w instalacjach kanalizacyjnych z czasem mogą osadzać się na wewnętrznych ścianach rur, zmniejszając ich średnice, a w konsekwencji powodując powstawanie zatorów. Sposobem na uniknięcie tego typu problemów jest regularne czyszczenie kanalizacji.

Czytaj więcej
Nasze usługi
Wywóz i utylizacja ścieków
Monitoring kanalizacji
Czyszczenie separatorów ropopochodnych
Czyszczenie separatorów tłuszczu
Czyszczenie kanalizacji
Nadzór technologiczny oczyszczalni
Analizy laboratoryjne
Prace specjhalistyczne na obiektach wod-kan
Eksploatacja obiektów wod-kan

geanova

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej

Wszystkie wpisy